Tepelná čerpadla zvládají levně a spolehlivě nejen vytápět, ale i chladit

Tepelná čerpadla pro vás mohou být spolehlivým, ekonomickým a ekologickým zdrojem tepla, chladu i teplé vody. Na zajištění veškerého komfortu pobytu doma vám skutečně bude stačit jediné zařízení, bez ohledu na počet místností či tepelné ztráty. Navíc, tento zdroj tepla lze využít i pro ohřev vody v bazénu či ekonomické využití elektrické energie vyrobené fotovoltaickými zařízeními.

Tepelná čerpadla jsou už dnes nejčastěji užívaným zdrojem tepla v Německu, i s ohledem na zákaz užívání kotlů na tuhá paliva je jim předpovídána velká budoucnost v Nizozemí, Velké Británii či Rakousku. Napříč Evropou najdeme lokality, kde tepelná čerpadla pokrývají celkovou spotřebu tepla, chladu či teplé vody celých měst či dokonce menších regionů. Můžeme tedy bez přehánění říct, že masivní užívání tepelných čerpadel není „jen“ budoucnost, ale přítomnost, každý rok se jich v Evropě instaluje kolem 1 000 000, přičemž toto číslo by mělo v budoucnosti růst. Hrana naopak zvoní uhlí, dřevu, topným olejům a dokonce i zemnímu plynu. 

Vážnost tématu „přechod k obnovitelným zdrojům energií“ je patrná i při pohledu na:

  • Plány obnovy evropských ekonomik zasažených pandemií koronaviru,  kdy velká část těchto prostředků má směřovat právě k podpoře obnovitelných zdrojů energií, včetně vytváření nových pracovních míst v této oblasti. Zajímavostí je třeba plánované využití uzavřených uhelných dolů coby zdroje geotermálního tepla, který by zároveň dal práci lidem, kteří v minulosti pracovali v těžebním sektoru.
  • Plán vlády USA na přechod federálních budov k obnovitelným zdrojům energií, zejména pak geotermálnímu teplu.
  • Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energií na dodávkách tepla v severních oblastech Číny, a to na úroveň 90 % celkové spotřeby.

Pokud dnes řešíte nový zdroj tepla pro vaši nemovitost a není vám lhostejná budoucnost, ať už jde o vaše účty za teplo, nutnost budoucí výměny neekologického zdroje tepla, případně vliv na životní prostředí, zajímejte se o výhody, které vám mohou přinést tepelná čerpadla. Jak již bylo uvedeno výše, tepelné čerpadlo pro vás může být nejen zdrojem tepla, ale také teplé vody a chladu, viz průvodce výběrem tepelného čerpadla na webu společnosti IVT Tepelná čerpadla s.r.o.