Solární panely Kyocera nezničí ani sůl

Nedávno jsme informovali o nezávislém testu společnosti Kyocera, výrobce solárních článků, které běžely deset let v kuse. Byl přitom průběžně sledován jejich výkon. Nyní tu máme zprávu o výsledku dalšího, destruktivnějšího pokusu. Šlo o „test vlivu salinity“, který probíhal v německém Fraunhoferově institutu – Centru pro výzkum křemíkové fotovoltaiky, dle řízených standardů Japonského výrobce.

Slaniska, pouště, skládky chemikálií - ve standardizovaném korozivním testu Kyocera obstála. Zdroj: Kyocera.eu
Slaniska, pouště, skládky chemikálií – ve standardizovaném korozivním testu Kyocera obstála. Zdroj: Kyocera.eu

Mohlo by se zdát, že inženýři zaměstnaní ve společnosti Kyocera, nemají vůbec svou značku a produkty – solární panely, vůbec v oblibě. Zatímco jiní výrobci soustředí svou pozornost na reklamu a prodej, lidé z Kyocera raději hned přemýšlí, jak co nejefektivněji vlastní solární články narušit a zničit.

Jejich frustrace z toho, že se jim to nedaří, se pak ukazuje být tou nejúčinnější reklamou. Rigorózním zkouškám odolnosti solárních panelů Kyocera vůči extrémní salinitě testované panely opět vyhověly.

Výzkum probíhal v roce 2011. Patronát nad ním převzaly technologické laboratoře japonské Bezpečnosti elektrických výrobků (JET). Testy samotné probíhaly kvůli nezávislosti výsledků ve Fraunhoferově institutu, a také u „ničitelů solárních panelů“ v arizonském Tempe, přičemž zásadním bodem experimentu bylo zjišťování odolnosti solárních článků vůči vodním aerosolům s výrazným podílem korozivních solí. Výrobce prostě zajímalo, jak obstojí jejich výrobek instalovaný při mořském pobřeží.

SMC Test (salt mist corrosion test), podle standardů IEC 61701:2011, druhé edice, stupně zatížení 6, spočíval v instalaci panelů Kyocera v těsném sousedství tří extrémních stanovišť – slaniskové pouště, skládky nebezpečných odpadů a na pokusné ploše, kde docházelo k cyklickému ostřiku panelů slanou vodou, to celé po osm týdnů.

Rezistence panelů i jednotlivých užitých součástek, včetně rámů, rozvodných skříní a skleněných ploch, i dalších komponentů, ale ani tentokrát nenechala výrobce ve štychu. Osmitýdenní cyklus přestály panely bez úhony, čímž potvrdili svou funkční odolnost pro instalace na pobřeží.

V současné době dochází k druhé řadě dalších destrukčních experimentů v Austrálii, kde se testuje odolnost solárních panelů Kyocera vůči pouštnímu klimatu.

Kyocera

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *