Solární farma vyrostla ve Rwandě za pět měsíců

Jak dlouho asi může trvat vybudovat solární farmu? Měsíce plánování, léta shánění investorů, výběr vhodné lokality, stovky hodin za jednacím stolem… a to zatím nestojí jediný fotovoltaický panel. Nebo taky ne.

"Solární farmy jako symbol čisté budoucnosti, pro Rwandu, pro Afriku." Zdroj: Gigawatt Global
„Solární farmy jako symbol čisté budoucnosti, pro Rwandu, pro Afriku.“ Zdroj: Gigawatt Global

V africké Rwandě, kterou ani s notnou dávkou optimismu nemůžeme považovat za technicky vyspělou zemi, to celé zvládli za méně než rok. Od projektu po spuštění. Realizace projektu solární farmy vzdálené necelých 50 kilometrů od hlavního města, Kigali, aspiruje na zápis do Guinessovy knihy rekordů.

Ne kvůli své velikosti, byť výkon 8,5 MW čisté energie pro zásobování 1400 domácností není jistě zanedbatelný. Za mimořádnou lze považovat především rychlost, s jakou byl celý projekt realizován. Rwanďané za to vděčí především „zkrácení“ celého operačního řetězce, od zadavatele projektu, přes investora po realizátora. Samotná instalace trvala jen pět měsíců.

To, co se jeví při letmém pohledu do dokumentace projektu jako solární farma za 24 milionů dolarů, nabízí ve své fyzické podobě zcela jinou perspektivu. Jak to? Celá farma při pohledu z výšky vytvarována do podoby afrického kontinentu.

Umělecko-geografické ztvárnění má totiž připomínat, jaký význam má čistý a obnovitelný zdroj energie dopad nejen pro Rwandu, ale i pro celou africkou budoucnost. Přináší totiž výhody pro všechny.

Na rozdíl od jiných podobných farem tu vsadili na částečně dynamický model. Solární panely nejsou instalovány staticky, ale v průběhu dne mění svůj náklon, aby optimalizovali příjem dopadajících slunečních paprsků.

Pohyb je řízen počítačem, který je napojen na malou meteorologickou stanici. V praxi se toto opatření projevilo zvýšením výkonu o 20 %, než kdyby nebyl částečně dynamický model provedení aplikován.

Rwanda se ještě dlouhou dobu bude potýkat se svou tragickou minulostí. Například region Agahozo-Shalom, kde se solární farma nachází, je nazýván krajem sirotků. V humanitárních vesničkách tu žijí potomci obětí občanské války, kterým dosud život nenabízel žádnou alternativu.

Projekty obnovitelných zdrojů, které zde ve spolupráci s administrativou amerického prezidenta Obamy rozjíždí organizace jako Gigawatt Global, Norfund nebo Scatec Solar však dávají celému kraji naději na nový a čistý začátek.

Sem iniciativa Power Africa směřuje i další projekty, jež mají vyústit v obnovitelné zdroje energie pro 250 000 domácností.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *