Česká firma nabízí solární střešní tašky

Solární střešní tašky jsou téma, které magazín Ekologické bydlení sleduje dlouhodobě. V České republice ale žádný podobný produkt dlouho dostupný nebyl. To se mění díky novince společnosti Solární tašky.

Solární sřešní tašky se instalují na dům podobně jednoduše jako tašky klasické. foto: Solární tašky
Solární sřešní tašky se instalují na dům podobně jednoduše jako tašky klasické. foto: Solární tašky

Firma Solární tašky vyvinula spolu se švýcarskou firmou a s cihelnou Rapperswil Louis Gasser AG inovativní a esteticky pohledný solární systém, který ve vysoké míře odpovídá komplexním požadavkům investorů, zpracovatelů a úřadů.

S cílem, umožnit instalaci fotovoltaiky na všech střechách, a to i tam, kde ochrana památek nebo komplexní tvary střech vyžadují náročná řešení. Uspořádání modulů tak zaručuje maximální výkon, aniž by mohly vrháním stínů vzniknout velké ztráty výkonu.

Fotovoltaické moduly jsou integrovány do pálené střešní tašky a tvoří tak jednotné prostředí střechy bez dalších rušivých nebo viditelných prvků. Kabely jsou položeny pod pokrytí.

Fotovoltaický panel sestává z jednotlivých monokrystalických buněk, které jsou vzájemně spojené do série. Fotovoltaický modul se skládá ze 4 dohromady spojených jednotlivých panelů, které vykazují jmenovitý výkon každý po 6,25 Wp. Tím je výkon na modul 25 Wp. Na m2 střešní plochy z pálených tašek tedy vykazuje výkon 75 Wp.

Montáž se provádí bez dodatečných nástrojů současně s pokrýváním nových pálených střešních tašek. Při tom se do střechy z pálených tašek nevrtají žádné otvory nebo se nepoužívají jiné montážní pomůcky: Střecha zůstává na 100 % těsná.

Řešení je koncipováno tak, aby při odpovídající přípravě bylo kdykoli a bez velkých dodatečných nákladů možné rozšíření fotovoltaického zařízení pomocí solárních střešních tašek.

Solární tašky
Sdílet: