V irském okresu se musí stavět pouze pasivně

Při současné úrovni technického pokroku ve stavebnictví už není důvod stavět budovy, které nemají pasivní (Passivhaus) standard. Radikální řešení regionální kvality zakotvené ve stavební vyhlášce bydlení překvapivě nezaznívá z Německa nebo jiné podobně vyspělé země. Zní z okresu Dún Laoghaire – Rathdown v Irsku.

„Jeden z irských „modelových“ pasivních domů, vystavených podle rozpočtu za cenu normálního rodinného domu.“ Zdroj: © Kelvin Gillmor Photography
„Jeden z irských „modelových“ pasivních domů, vystavených podle rozpočtu za cenu normálního rodinného domu.“ Zdroj: © Kelvin Gillmor Photography

Okres Dún Laoghaire – Rathdown, který je součástí irského hrabství Dublin, zabírá plochu 127,3 kilometrů čtverečních a na jeho území žije 207 000 obyvatel.

Prakticky na ně všechny teď dopadne v platnost vstupující vyhláška stavebního úřadu, která ukládá nové povinnosti stavitelům a majitelům nových objektů. Všechny nově vznikající stavby obytného nebo komerčního charakteru mají svými parametry spadat do kategorie pasivních domů.

Klauzuli o povinném pasivním standardu vložila při hlasování za poměru 26 : 13 rada okresu loni v únoru. Toto opatření má zatím přednastavenou závaznou dobu platnosti od prvního ledna 2016 do roku 2022. Otázkou nyní je, jak se s tím místní vypořádají. Pravdou zůstává, že se k donedávna neznámému irskému okresu zvědavě upírají zraky zbytku Evropy.

Irský „experiment“ totiž možná pohne k podobně silným opatřením celé státy. Pasivní domy se zatím jinde ve světě řadí spíše k exotickým jednotlivostem, než ke globálnímu trendu.

Například ve Spojených státech amerických bychom jich (na cca 320 milionů obyvatel) nenapočítali víc než 150. Pasivní standard zůstává víceméně evropskou záležitostí, která stojí spíše na okraji zájmu. A to i přes to, že vytápění, energetická spotřeba a efektivita těchto staveb z nich činí ideální ekologické bydlení.

Hlavním protiargumentem, který užili oponenti irského „Passivhaus“ návrhu, bylo že daná novostavba v provedení vysokého standardu přijde mnohem dráž. Pat Barry z irské rady Green Building k tomu ale dodává:

„Pasivní domy ve skutečnosti stojí na stejné cenové úrovni, případně lehce pod ní, jako konvenční stavby. Není to ani tak o technologii, jako o potřebných dovednostech.“

Vybudovat dům v pasivním standardu podle něj neklade vyšší nároky na vaši peněženku, ale určitě vyšší nároky na schopnosti stavitele. „Otázka nestojí, proč si pořizovat pasivní dům a platit za jeho energetický provoz jen asi 170 eur ročně,“ říká Barry. „Ale jaký má smysl, pokud nějaký, to neučinit.“

Sdílet: