Jak můžeme díky nízkoenergetickým domům ušetřit?

Ať už je důvodem touha chovat se ekologicky a šetřit přírodu, či šetřit vlastní kapsu, výsledek je jasný, obrovským trendem současnosti je bydlet nízkoenergeticky. Ale co je to vlastně ten nízkoenergetický dům? A kolik nám skutečně může pomoci ušetřit?

Nízkoenergetický dům
Nízkoenergetický dům

V teoretické rovině je to stavba, jejíž roční spotřeba energie na vytápění nepřekročí 50 kWh/m². Pro srovnání můžeme uvést, že u obvyklé novostavby se roční spotřeba pohybuje mezi 80- 140 kWh/m², u starších domů to může být i dvojnásobek této hodnoty a více.

V některých zemích jsou již nízkoenergetické domy standardem, u nás se jejich výstavba teprve rozjíždí, ale například u společnosti Ekonomické stavby bylo na přání klientů v nízkoenergetickém provedení v loňském roce vystavěno zhruba 70 % domů.

Při stavbě nízkoenergetického domu je ale samozřejmě třeba dodržovat jisté zásady. Projekt by měl zpracovávat projektant, který má s tímto typem stavby dostatek zkušeností. Realizace pak musí být prováděna přesně podle projektové dokumentace.

Častou obavou je, že negativní vliv nízkoenergetického provedení na vzhled domu, to ale dávno nemusí být pravda, i když samozřejmě existují jistá doporučení. Dům by měl mít kompaktní tvar, vyvarovat bychom se naopak měli většího množství výčnělků.

Ty by totiž mohly způsobovat nadměrný únik tepla v tzv. tepelných mostech, tedy v místech, kde je konstrukce či izolace domu zeslabena a kde tedy dochází ke zvýšenému tepelnému toku. V interiéru mají tato místa studenější povrch a v exteriéru naopak povrch teplejší než okolní konstrukce.

„Hrozbu“ představují i tzv. tepelné vazby, tedy místa, kde se stýkají dvě konstrukce a tvoří kout. Tepelná ztráta těmito místy může dosahovat i několik desítek procent celkové ztráty prostupem tepla.

Nízkoenergetický dům

A o kolik jsou pořizovací náklady u nízkoenergetického domu vyšší oproti běžné novostavbě? Většinou se navýšení ceny pohybuje kolem 10 %. Může se ale jednat i o menší částku. Společnost Ekonomické stavby například od ledna nově staví všechny domy již jen v nízkoenergetickém standardu, a to bez navýšení ceny. Ročně navíc v takovém domě uspoříme zhruba třetinu nákladů na vytápění, za současných cen energií je tedy běžná návratnost investice okolo deseti let.

Nízkoenergetický dům je tak dnes asi nejefektivnějším řešením z hlediska investičních nákladů, spotřeby tepla i ekologické zátěže prostředí. Výsledek by ale v každém případě měl být ekonomicky výhodný, to znamená, že úspora za energie by měla vynahradit zvýšené náklady. Zní to jako samozřejmost, ale existuje nemalé množství projektů, které tento základní předpoklad nesplňují.

Nízká spotřeba tepla nemusí nutně znamenat také nízké provozní náklady. V domě platíme nejen za teplo, ale také za ohřev vody a elektřinu pro domácnost. Pokud se soustředíme jen na parametr kWh/(m2.rok), který se týká právě jen vytápění, může nám uniknout možnost snížit spotřebu energie pro ohřev vody, na příklad solárním systémem.

Autorem článku je Martin Protiva, manažer projektu a odborník na problematiku nízkoenergetických domů a úspor ze společnosti Ekonomické stavby.

Nízkoenergetický dům

Připravili jsme pro naše klienty a naše stavebníky nový stavební portál o bydlení, stavbě domu, zařizování interiéru a projektování zahrady. Najdete nás na Stavba-domu.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *