Co brzdí rozvoj geotermální energetiky v Austrálii?

Austrálie doslova sedí na horké zemi, půdě, která má ideální potenciál k rozvoji geotermální energetiky. Stačilo by, aby se tento potenciál z hloubky menší než 5 kilometrů využitkoval z jednoho procenta, a celá Austrálie by dalších 26 000 let nepotřebovala žádný jiný zdroj energie. Co tedy stojí našim protinožcům v cestě?

„Mapa teploty podzemních zdrojů ropy a zemního plynu indikuje i přítomnost území s potenciálem pro geotermální energii.“ Zdroj: AGEA
„Mapa teploty podzemních zdrojů ropy a zemního plynu indikuje i přítomnost území s potenciálem pro geotermální energii.“ Zdroj: AGEA

První překážkou je geografie, respektive poloha a rozmístění jednotlivých měst. Tam, kde aktuálně existuje nejhustější zasídlení, paradoxně nejsou podmínky pro rozvoj geotermální energetiky ideální.

Pouštní zóny s vysokým energetickým potenciálem jsou až příliš vzdáleny městům jako je Adelaide nebo Sydney, a přenos sítí se zatím ukazuje jako ekonomicky ztrátový.

Druhou překážkou je pak geologie hornin. Jistě, ono vhodné horké podloží se nachází pod větší částí kontinentu, ale jeho využitelnosti brání nedostatečné zastoupení porézních hornin. K tomu, aby mohla být energie efektivně „těžena“ je zapotřebí pumpovat do horkého podloží velké množství vody, která pak bude puklinami a vrty odčerpávána ohřátá nazpět.

Jenže kompaktní pevná krusta je poměrně bytelnou bariérou. Bez přírodních puklin je zapotřebí řešit vrty jako „silové řešení“, což značí další nevyhnutelné náklady. Do třetice je tu překážka, která může ve srovnání s geologií a geografií Austrálie zavánět banalitou, ale ve skutečnosti je tou nejzásadnější. Je jí nedostatečná politická vůle.

Majoritním zdrojem energie v Austrálii stále zůstávají uhelné elektrárny, a politiku diktuje uhelná lobby. Ta disponuje ročně jen na daňových úlevách a dotačních titulech částkou 4 miliard australských dolarů, zatímco zdroje přidělené na rozvoj geotermální energetiky nepřesahují 50 milionů.

¨

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *