Tasmánie vsadila během krize na OZE, a vyplatilo se jí to

Australský spolkový stát Tasmánie zažíval od prosince loňského roku „horké chvíle“. Kvůli narušení kabelové spojnice mezi australskou Victorií a stanicí Loy Yang na druhé straně Baasovy úžiny došlo k masivnímu přerušení dodávek elektrického proudu.

„Jednoturbínová vodní elektrárna Cethana s maximálním výkonem 90 MW.“ Zdroj: HydroTasmania
„Jednoturbínová vodní elektrárna Cethana s maximálním výkonem 90 MW.“ Zdroj: HydroTasmania

Tasmánie již poruchu odstranila, a v době výpadku dokázala zachovat zásobování celého ostrova z obnovitelných zdrojů energie.

Svou roli přitom sehrálo mimořádně deštivé počasí, které se pro zvýšení potenciálu místní vodní elektrárny ukázalo být jako klíčové. Tasmánie disponuje různými lokálními zdroji energie.

Ropa, zemní plyn i uhlí jsou v národním mixu ostrovanů zastoupeny, ale ve stále se ztenčující míře. Drtivá většina energie proudí za normálních okolností na ostrov právě kabelem z Austrálie. Když ale došlo 22.12 2015 k jeho přerušení, museli si Tasmánci vybrat.

Návrat zpět ke kořenům fosilních zdrojů energie, nebo se spolehnout na nekonvenční OZE? Jednání energetiků v George Townu musela být zjevně napínavá, protože každé špatné rozhodnutí mohlo vyústit v další regionální výpadek proudu, který by ponechal půl milionu lidí bez elektřiny. Finální rozhodnutí přesto padlo na obnovitelný zdroj energie, vodní elektrárny v Tarraleah, Poatino, Reece a dvacet dalších.

Ty se měla v průběhu energetické krize stát zdrojem č.1, a naftové generátory spolu s 208 MW z kombinované paroplynové turbíny v Tamar Valley se měly stát jen doplňkovým zdrojem. Postupně, s tím jak stále více pršelo a dařilo se opravovat kabelové spojení s Austrálií, byly postupně odpojovány i fosililní zdroje energie. V konečném výsledku pak Tasmánie „jela“ deset dní v kuse na 100 % čisté energie.

Stephen Davy, vedoucí manažer HydroTasmania, k tomu dodává: „Měli jsme štěstí, protože nám skutečně počasí přálo a srážky byly výraznější, než očekávaly předpovědi.“ Na druhé straně, Tasmánie se díky výpadku dodávek z pevniny mohla přesvědčit o tom, že zásobování malého národa čistě obnovitelnými zdroji možné je. Pro další diskuze o zavádění energetických alternativ bude tento praktický příklad silným argumentem.

Vytvořený nouzový Plán zásobování energiemi se rovněž ukázal jako velmi životaschopný nástroj řešení problémů. „Výpadek v dodávkách z pevniny by byl v letních měsících ještě lépe řešitelný,“ dodává Davy. „V současnosti totiž už disponujeme dostatkem hydro, větrné a solární energie, abychom uspokojili kompletní poptávku Tasmánie.“

Sdílet: