Obnovitelné zdroje jsou v EU úspěšným nástrojem pro snižování emisí

Tento týden publikovaná studie Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) potvrzuje, že větrné, solární nebo biomasové energetické zdroje pomáhají snižovat emise. Současně podíl všech obnovitelných zdrojů narostl v roce 2013 na 15 % a Evropská unie je tak na dobré cestě k naplnění závazku dosáhnout nejméně 20 % energie z obnovitelných zdrojů do konce tohoto desetiletí.

Nová Mcarthurova větrná farma v Austrálii je s výkonem 420 MW největší na jižní polokouli, foto: Vestas
Nová Mcarthurova větrná farma v Austrálii je s výkonem 420 MW největší na jižní polokouli, foto: Vestas

Fakt, že obnovitelné zdroje fungují ve snižování emisí, je důležitou zprávou před jednáním Evropské komise o Energetické unii. Jednání se uskuteční příští týden 25. února [2] a komise by na něm měla přijmout strategii, která obsáhne jak dokončení vnitřního trhu, tak důraz na snižování spotřeby nebo snižování emisí.

Konkrétní zjištění EEA:

• bez růstu obnovitelných zdrojů by mohly být emise o 7 % vyšší v roce 2012,

• nárůst podílu obnovitelných zdrojů od roku 2005 také pomohl posílit energetickou bezpečnost: bez využití šetrných zdrojů by byla spotřeba uhlí o 13 % vyšší a zemního plynu o 7 % v roce 2012,

• nárůst obnovitelných zdrojů je dán především u solární a větrné energetiky trvalým poklesem cen těchto technologií,

• státy s největším podílem obnovitelných zdrojů byly Švédsko, Lotyšsko, Finsko a Rakousko, kde tvořily více než třetinu na konečné spotřebě energie v roce 2013. Naopak nejmenšího podílu dosáhly na Maltě, v Lucembursku, Nizozemsku a Velké Británii, kde nedosáhly ani 5 %,

• nejvíce obnovitelných zdrojů se stále využívá v produkci tepla, nejrychleji rostoucím podíl obnovitelných zdrojů je však ve výrobě elektřiny, naopak využití obnovitelných zdrojů v dopravě pokleslo.

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA k výsledkům obnovitelných zdrojů ve zprávě EEA uvedl: „Obnovitelné zdroje energie se staly rychle jedním z evropských velkých úspěchů a mohou jít ještě dál. Pokud podpoříme další inovace v tomto oboru energetiky, pak by se mohly stát hlavním motorem evropské ekonomiky, přinést snížení emisí a vytvořit pracovní místa.“

„Klesající ceny obnovitelných zdrojů vytvořily jedinečnou příležitost vybudovat evropskou energetiku co nejvíce nezávislou na fosilních palivech. Bohužel české ministerstvo průmyslu na místo využití inovací stále vede domácí energetiku hlavně k rozšiřování těžby uhlí. Domácí ekonomika tak přichází o zajímavé investice, které by mohly podpořit tvorbu nových pracovních mít a snížit naši závislost na uhelných dolech i dovozu plynu z Ruska,“ uvedl Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace dodává: „Sluneční energetika je celosvětově jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů, proto věříme, že si solární panely díky klesající ceně opět najdou své místo na střechách rodinných domů nebo továrnách v České republice. Nové instalace pomohou nejen snížit znečištění ovzduší, ale také vytvořit tisíce pracovních míst. Základem pro obnovení zájmu o decentralizovanou energetiku je stabilní podnikatelské prostředí a odstranění zbytečné administrativní zátěže, k většímu rozšíření by pak přispěla například podpora z EU fondů.“

tisková zpráva
Sdílet: