Američané objevili průlomovou technologii na zpracování řas

Zelené řasy jako potenciální zdroj suroviny, která by jednou nahradila ropná paliva, nejsou ve světě vědy a techniky nic nového. Americká společnost Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) však rozvedla „tradiční“ proces zpracování řas do nečekaných dimenzí, když začala olej vyrábět přímo z mokré biomasy.

"Ještě před hodinou to byly obyčejné řasy, vytažené z moře." Zdroj: PNNL
„Ještě před hodinou to byly obyčejné řasy, vytažené z moře.“ Zdroj: PNNL

PNNL nepatrně rozvedli původní proces, který dosud probíhal v licenci utažské Genifuel Corporation. Tady, s pomocí katalytického hydrotermálního zplynování (Catalytic Hydrothermal Gasification, CHG) získávali metan z nevysušeného organického materiálu.

A to se v případě řas ukazuje jako zlomový krok: získat sušinu z biomasy, která je z 95 % prosycena vodou bylo dosud až příliš energeticky náročné. V současné době se na území Spojených států zabývá konverzí řas pro výrobu pohonných hmot asi tucet laboratoří, ale všechny zatím zpracovávaly sušinu.

Jen PNNL dokáže převést biomasu surových řas do podoby oleje s konzistencí husté hrachové plévky převést za necelou hodinu.

Možnost pracovat s řasami právě odtěženými z vody je velkým kladem naší technologie,“ říká Douglas Elliott, vedoucí výzkumu PNNL. „Značně to zlevňuje celé zpracování, snižuje spotřebu energií a urychluje výrobu.“ Součástí výrobního procesu je také řada meziproduktů, které mají další využití.

Jsme schopni extrahovat výhřevné plyny na bázi metanu, které unikají při reakci, přečišťujeme vodu, která může být znovu využita a získáváme nezanedbatelné množství dusíku a fosforu. Ty mohou nalézt uplatnění při cíleném pěstování dalších řas.“ Patentovaný testovací prototyp v laboratořích PNNL zatím dokáže při testovacím provozu za necelou hodinu vyprodukovat asi 1,5 litru olejovité tekutiny.

Přírodní tlakový hrnec

I když to není mnoho, v případě komercializace technologie průmyslovou sférou by to mohlo být pochopitelně mnohem více. V reaktoru vyvinutém PNNL jsou řasy vystaveny tlaku přibližně 3000 PSI (jednotka PSI je definovaná jako tlak odpovídající gravitační síle působící prostřednictvím tělesa o hmotnosti jedné libry na plochu jednoho čtverečného palce) a teplotám okolo 350 °C.

Systém kombinuje procesy hydrotermálního zkapalňování a katalytického hydrotermálního zplyňování. „Je to trochu podobné velkému tlakovému hrnci,“ říká Elliott. „Jen tlak je mnohem vyšší.“

Nevýhodou je, že podobné vysokotlaké systémy nepatří mezi nejlevnější. Jak ale přiznává sám Elliott, počáteční investice do velkokapacitního reaktoru by se měla investorovi brzy vrátit. Řasy mohou být díky technologii PNNL rychle a efektivně přeměněny na palivo pro letadla i lodě, kde je spotřeba pohonných hmot enormní.

Pokud jde o originalitu našeho procesu,“ podotýká Elliott, „Není to zase taková novinka. Na planetě Zemi probíhají takové procesy přeměny řas v oleje po miliony let. My jen tuto přírodní technologii maximálně urychlili.“

Sdílet: