Elektromobil jako akumulátor energie pro inteligentní dům budoucnosti

vyvinul inteligentní měnič napětí, který umožňuje využívat baterie elektromobilů jako akumulátory pro uchovávání v domácnosti, resp. inteligentních domech budoucnosti. Firma bude dál důkladně testovat tento systém především z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti s cílem učinit jej komerčně dostupným v nejbližší budoucnosti.  
sharp inteligentní eko dům budoucnosti elektromobil akumulátor

Sharp pracuje na převedení jeho konceptu ekologického domu do reality. Tento eko-dům nové generace přispěje ke snížení emisí CO2 uchováváním energie a snížením množství elektrické energie spotřebované v domácnosti.

Společnost Sharp se vrámci tohoto konceptu zaměřuje především na tři oblasti: , akumulátory a DC (využívající stejnosměrný proud).

Zintenzivněn byl zejména vývoj praktických akumulátorů určených k dočasnému ukládání elektrické energie ze solárních článků. Tuto energii pak lze využít pro napájení domácích spotřebičů zejména v nočních hodinách, kdy není možné vyrábět energii pomocí .

Aby se plně zužitkovala veškerá elektřina získaná ze solárních článků, je nutné použít akumulátory pro kompenzaci jejího nedostatku nebo naopak přebytku ovlivněného počasím. Proto je důležité účinně kontrolovat více zdrojů energie a zásobovat dům stabilními dodávkami energie.

Sharp nyní vyvinul inteligentní měnič napětí založený na technologii regulace výkonu zdokonalené během dlouholetého vývoje měničů napětí pro . a spolupracující s inteligentními měniči napětí dodávají do sítě elektrickou energii rovnoměrné kvality. Pro v budoucnu očekávané DC domácí spotřebiče může tento systém dodávat i stejnosměrný proud.

V příštích letech, kdy se očekává masové rozšíření automobilů s elektrickým pohonem, bude tato technologie schopná využít autobaterie jako součást domácího systému na uchovávání energie.

Při praktických pokusech se Sharpu podařilo pomocí autobaterie v komerčně dostupném dodávat do domácí sítě výkon 8 kW, což stačí pro napájení elektrických spotřebičů v průměrné domácnosti. Navíc byl nabíjecí regulátor v inteligentním měniči napětí schopen vygenerovat energii 4 kWh dostačující pro úplné nabití elektromobilu za přibližně 30 minut.

Nejrůznější iniciativy jak zefektivnit využívání obnovitelné energie budou nabývat na významu s postupujícím rozšiřováním fotovoltaických systémů. bude pokračovat ve výzkumu a vývoji zaměřeném na co nejrychlejší uvedení do prodeje tohoto inteligentního měniče napětí.

tisková zpráva
Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.