Okolí Mlýnského potoka v Olomouci ožije podle návrhu ateliéru A8000

Dnes vnitřní periferie, brzy nábřeží plné života. V Olomouci vyroste nová městská čtvrť Šantovka District. Projekt naváže na již existující obchodně-společenské centrum Galerie Šantovka a lokalitu doplní o rezidenční část, zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity, obchody nebo kanceláře. Ateliér A8000 se na rozvoji území podílí spolu s britskou kanceláří StudioN. Čeští architekti přichází s vizí propojení historického jádra s jihem Olomouce podél Mlýnského potoka. Vznikne zde promenáda pro pěší i cyklisty, relaxační zóna i vodní park. Investor, skupina Redstone, by chtěl začít s výstavbou už letos. 

Šantovka District bude nová městská čtvrť s komerční i bytovou výstavbou. Nákupní zóna bude vystavěna kolem velkorysé piazzetty. Ateliér A8000 oslovili pro spolupráci investor i samo britské StudioN Roberta Bishopa, které stojí také za stávající Galerií Šantovka. Strategická studie českých architektů pod vedením Martina Krupauera řeší bezprostřední okolí nového obchodního centra i širší městský kontext, zaměřuje se přitom na zpřístupnění Mlýnského potoka. Architektonický návrh staví na dvou základních pilířích – nábřeží a vodním náměstí. 

Nové nábřeží kolem Mlýnského potoka 

Řeka je důležitá součást města. Zlepšuje kvalitu života, dává příležitost volnočasovým aktivitám i klidnému posezení nad kávou u vody. Architekti proto navrhují nová severojižní propojení města, která položí základ pro dotvoření bezbariérové spojnice historického centra Olomouce s jižními předměstími a dále s přírodní lokalitou jižního údolí Moravy. Na břehu dosud opomíjeného Mlýnského potoka vznikne nábřeží, které umožní lidem přístup k řece. Návštěvníci zde najdou občerstvení, cyklostezku a místo pro hru s dětmi na souši i ve vodě. Území dnes omezuje mnoho bariér. Hlavním problémem je křížení se silnicemi a mosty, které neumožňuje plynulý pohyb chodců a cyklistů. To by se mělo změnit. Nový návrh vede cyklostezku podél břehu potoka, přičemž nezasahuje do samotného koryta. Využívá volné břehové plochy, v místě nábřežní zdi pak posunuje zeď dál od koryta a vytváří dostatečně široký prostor pro chodník. Plně respektuje systém protipovodňové ochrany města. Na několika místech, jako je most 17. listopadu, silniční a železniční most, pak cyklisté mosty podjedou. 

Na soutoku s řekou Moravou by mělo, v souladu s platným územním plánem, vzniknout nové přemostění lávkou pro pěší a cyklisty. Pozemky v trase plánované stezky jsou ve vlastnictví města, povodí nebo investora. Relativně nízký počet zúčastněných subjektů tím pádem dává šanci na shodu a zdárnou koordinaci celého záměru. „Olomouc se, stejně jako mnohá další města, od své řeky v historii bohužel odvrátila. Voda ale může výrazně pozvednout kvalitu života obyvatel ve městě, vdechnout jim novou energii i přinést zajímavé možnosti trávení volného času. Nová městská čtvrť je komplexní projekt, který přináší život do dosud opomíjeného území s velkým rozvojovým potenciálem. Usilujeme o splynutí několika různých projektů v jeden přirozený městský celek, jehož hlavní dominantou se stane Mlýnský potok. Obyvatelé Olomouce ho dosud příliš nevyužívali, stačí ale několik vhodných zásahů a zapomenutý potok se může rázem proměnit v atraktivní a živé městské nábřeží,“ popisuje architekt Martin Krupauer z ateliéru A8000.  

Veřejný prostor mezi „novou“ a „starou“ Šantovkou 

Mezi stávající a novou obchodní galerií vyroste centrální veřejný prostor. Architekti zde vytváří nový přístup k vodě i přes ni, kultivují zeleň a prostor doplňují o různorodé aktivity na nábřeží i ve vodě. Návrh počítá s kavárnou i dětským hřištěm. Plánuje se i rekonstrukce zbořeného jezu, tak aby byl bezpečný i prostupný pro ryby a další vodní živočichy. Variantou je také vodácký kanál, o kterém se zde v minulosti uvažovalo. Investor, Richard Morávek se skupinou Redstone, by chtěl začít s výstavbou nové Šantovky už v letošním roce. Oživení Mlýnského potoka by mělo následovat bezprostředně. 

Autorský tým projektu podél Mlýnského potoka: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Andrej Kacera, Martin Sedmák, Matúš Pastor

Investor: Redstone

Ateliér A8000 pod vedením Martina Krupauera a Pavla Kvintuse patří po více než tři dekády mezi přední česká architektonická studia. Pracuje na nejširším spektru projektů velkého významu, rozsahu i obtížnosti. V roce 2020 byl oceněn titulem Stavba roku za projekt Společenského centra Sedlčany a v roce 2022 získal čestné ocenění Finalista České ceny za architekturu za rekonstrukci pavilonu Z na Výstavišti České Budějovice. Mezi nejvýraznější realizace studia patří také například architektonické řešení multifunkčního sálu Forum Karlín v Praze. 
Osobou Martina Krupauera se významně zapojuje rovněž do veřejné diskuse a rozvoje území. Vedle architektury se Krupauer soustředí také na vize a strategie proměny transformačních oblastí a brownfieldů v České republice i mimo ni. Vedoucí ateliéru byl členem komise hl. města Prahy pro nový metropolitní plán 2017. Nyní vede tým, který připravuje výstavbu Vltavské filharmonie v Praze, první významné pražské kulturní stavby za posledních 100 let.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *