Obama chce více obnovitelných zdrojů, méně uhlí

Prezident USA Barack Obama dnes spolu s federální Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA) představí finální verzi loni navrženého Plánu čisté energie (Clean Power Plan), který povede k omezení produkce emisí z uhelných elektráren.

Prezident Spojených států amerických Barack Obama představil plán na podporu rozvoje šetrné energetiky a šetření energiemi, foto: White House/YouTube
Prezident Spojených států amerických Barack Obama představil plán na podporu rozvoje šetrné energetiky a šetření energiemi, foto: White House/YouTube

Bílý dům představuje toto opatření jako největší a nejdůležitější krok v boji s klimatem. Rámcové opatření spočívá ve snížení emisí v energetice o 32 % do roku 2030 oproti roku 2005 a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů až na 28 % do roku 2030. Uhelná energetika je dnes největším původcem znečištění ovzduší v USA – je zodpovědná za více než třetinu emisí v .

Plán je navržen tak, že se potřebné množství snížení emisí rozpočte na jednotlivé státy USA dle jejich možností. Každý stát bude muset připravit svůj návrh strategie, jak emise sníží. Státy, mohou zavřít staré uhelné elektrárny, podpořit zvyšování energetické účinnosti, růst obnovitelných zdrojů nebo využít obchodování s emisemi.

„Plán Baracka Obamy pomůže v USA růstu obnovitelných zdrojů a dalším moderním bezemisním technologiím. Závazek USA snižovat emise má také dát potřebný příklad váhavým státům, které se dosud brání mezinárodní dohodě o potřebě snižovat emise. Klimatický plán je tak i vzkazem pro českou vládu, ve které ministr průmyslu Jan Mládek opět otevírá debatu o rozšiřování uhelných dolů na úkor většího množství emisí a dopadů na naše zdraví. Také Česko můžeme mít plán moderní energetiky, který by snížil znečištění ovzduší, vytvořil nová pracovní místa v šetrné energetice a posílil energetickou nezávislost země na dovozu fosilních paliv,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Přínosy Obamova klimatického plánu:

• Nižší účty za elektřinu

Bílý dům a EPA spočítaly, že průměrná americká domácnost uspoří na účtech za elektřinu 85 dolarů ročně právě díky plánu, který přinese podporu úsporám a růstu obnovitelných zdrojů.

• Méně nemocí

Dojde také ke snížení onemocnění v důsledku špinavého ovzduší způsobeného využitím fosilních paliv o 88 %. Obama s odkazem na práci vědců z Harvardu a Syracuse uvedl, že snížení znečištění pomůže jen v prvním roce platnosti opatření odvrátit 100 tisíc astmatických záchvatů a 2100 infarktů. Ve víkendovém projevu věnovaném právě vlivu emisí na zdraví jasně vyjádřil svůj postoj: „Nemáme na výběr mezi zdravou ekonomikou a zdravím našich dětí.“

• Šance pro ekonomiku

Ekologická organizace NRDC, jedna z nejsilnějších environmentálních skupin v USA, představila již loni studii, ve které nezávislí experti ze společnosti ICF International spočítali přínosy snižování znečištění pro spotřebitele a ekonomiku.

Snížením emisí by v USA spotřebitelé elektřiny uspořili až 37,4 miliardy dolarů v roce 2020. Vzniklo by také 274 tisíc pracovních míst – v instalaci obnovitelných zdrojů, zateplování domů a realizaci dalších úsporných opatření.

• Impuls pro mezinárodní klimatickou konferenci

USA do příchodu nové Obamovy politiky boje s klimatickými změnami patřily ke státům, které brzdily mezinárodní jednání o klimatu. Dobře navržený Plán čisté energetiky je jasný signál pro další státy, že USA myslí snižování vážně.

Téma snižování emisí se stalo součástí Obamovy mezinárodní politiky. O potřebě snižovat emise jednal například letos na jaře s indickým premiérem Modim.

tisková zpráva
Sdílet: