Ekologické bydlení

Rodinný dům, nízkoenergetické bydlení, zelená úsporám
   hledat:
26. 5. 2008 v rubrice Biopotraviny

BiopotravinyInternetové vydání Hospodářských novin, server IHNed.cz, přináší zajímavý článek „Biopotraviny, jídlo pro snoby?!“. Přináší jak pohled na aktuální trh s biopotravinami v ČR, motivace spotřebitelů, tak i prognózy budoucího vývoje.

„Typickým spotřebitelem nakupujícím biopotraviny je vysokoškolsky vzdělaný člověk středního věku s nadprůměrným příjmem. Vyplývá to z průzkumu agentury Greenmarketing pro rok 2007. Podle něj pravidelně nakupuje biopotraviny 4,8 % Čechů, nepravidelně více než čtvrtina. Průměrná spotřeba na jednu osobu byla v loňském roce 126 Kč, což sice znamená výrazný nárůst oproti předcházejícímu roku, ale stále je toto číslo velmi nízké v porovnání se zeměmi jako je Rakousko nebo Německo.“

 Jan Horčík
Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.
 

Ekologické bydleníMagazín Ekologické bydlení vydává Chamanne s.r.o. ISSN 1803-0211. RSS Mediálně zastupuje Impression Media. Naše další projekty Hybrid.cz