Ekologické bydlení

Rodinný dům, nízkoenergetické bydlení, zelená úsporám
   hledat:
28.
Úno

Vodík v sobě nese obrovský potenciál coby všestranně využitelného paliva a úložiště energie z OZE. Jenže v cestě k snadno využitelnému zdroji pohonných hmot dosud stály zásadní překážky: mezi nimi i náročná a nákladná výroba.

Bakterie by mohly nahradit drahý proces laboratorní syntézy, aby se z vody stalo dostupné palivo. Autor fotografie: Roger McLassus, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Bakterie by mohly nahradit drahý proces laboratorní syntézy, aby se z vody stalo dostupné palivo. Autor fotografie: Roger McLassus, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported28.
Úno

První polovina kalifornského projektu Solárního ranče je hotová. Do sítě teď proudí 100 MW výkonu čisté energie slunce. Práce v Antelope Valley, jen na dohled od Los Angeles, jsou však teprve v první fázi. Ve finále by tu měla stát solární farma s výkonem 230 MW. Kromě kvalitního managementu celé stavební operace a technologického zajištění si získal projekt obdiv svou transparentní propagací.

Úspěšně dohotovených projektů staveb solárních elektráren v Kalifornii přibývá závodním tempem. Zdroj: FirstSolar

Úspěšně dohotovených projektů staveb solárních elektráren v Kalifornii přibývá závodním tempem. Zdroj: FirstSolar27.
Úno

Hluboko v poušti Gobi, která se rozkládá v severní Číně a jižním Mongolsku, vyrostl unikátní hotel. Písečný přístav Xiangshawan zvaný také „Lotosový hotel“ jako kdyby plul na dunách.

Lotos Hotel - hotel uprostřed pouště, foto: PLaT Architecs

Lotos Hotel – hotel uprostřed pouště, foto: PLaT Architecs27.
Úno

Kolik toho můžeme z pole ve skutečnosti sklidit, aniž bychom při snaze o maximalizaci produkce biopaliv snižovali úrodnost půdy? Pro producenty bioenergetických plodin je tato otázka zvláště svízelná. Na jedné straně je tu snaha o co největší zisk, na druhé pak přímé ohrožení budoucích výnosů. Komplexní sklizeň biomasy může totiž odhalit úrodnou půdu, a vystavit ji působení vodní a větrné eroze.

Kukuřičná pole jsou velmi náchylná k větrné a vodní erozi. Zdroj: archiv Martin Střelec

Kukuřičná pole jsou velmi náchylná k větrné a vodní erozi. Zdroj: archiv Martin Střelec26.
Úno

Známý britský miliardář a dobrodruh Richard Branson je už nějaký čas majitelem malého ostrova Necker Island v souostroví britských Panenských ostrovů v Karibiku. Aktuálně představila jeho firma Virgin plán, který počítá s kompletním zásobováním ostrova obnovitelnými zdroji energie.

Soukromý ostrov Necker Island miliardáře Richarda Bransona v Karibiku budou pohánět čistě OZE, foto: Legis, licence Public domain

Soukromý ostrov Necker Island miliardáře Richarda Bransona v Karibiku budou pohánět čistě OZE, foto: Legis, licence Public domain26.
Úno

V rámci humanitárního projektu společnost Phaesun GmbH z bavorského Memmingenu instalovala v Pákistánu dvě stovky solárních vodních pump. Ty zajistí v celkem dvanácti okresech hornatého státu přečerpávání a zásobování pitnou vodou.

Solární vodní čerpadlo zajistí vodu mnoha rodinám v Pákistánu, foto: Phaseun GmbH

Solární vodní čerpadlo zajistí vodu mnoha rodinám v Pákistánu, foto: Phaseun GmbH25.
Úno

Několik set hodin pro přírodu a památky odpracují v jarním období dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus. Na desítkách víkendových akcí se za několik měsíců vystřídají stovky mladých nadšených lidí. Až do léta tak věnují část svého volného času ochraně a obnově přírodního a kulturního dědictví po celém Česku.

Většina akcí Hnutí brontosaurus se odehrává v přírodě na čerstvém vzduchu, foto: Brontosaurus

Většina akcí Hnutí brontosaurus se odehrává v přírodě na čerstvém vzduchu, foto: Brontosaurus25.
Úno

Ještě před deseti lety se na úrovni měst, podniků nebo okresů hovořilo o tom, že by obnovitelné zdroje energie měly dosahovat pětinového podílu z celkové bilance spotřeby elektřiny. Zatímco nadšenci doufali, že se za pár let posune limit o další desítku procent, nikdo nepovažoval „radikálních 100 %“ obnovitelných zdrojů za vůbec možný. Dnes se ze „stovky“ stává norma dobrého vychování.

Současný trend rozvoje  v zásadě umožňuje pokrýt spotřebu energií komplexně z obnovitelných zdrojů. Zdroj: windvision.com

Současný trend rozvoje v zásadě umožňuje pokrýt spotřebu energií komplexně z obnovitelných zdrojů. Zdroj: windvision.com
 

Ekologické bydleníMagazín Ekologické bydlení vydává Chamanne s.r.o. ISSN 1803-0211. RSS Mediálně zastupuje Impression Media. Naše další projekty Hybrid.cz