Využití dešťové vody v domácnostech – ideální pro zahradu a toalety

Využitím dešťové vody lze v rodinném domě ušetřit až 50 % spotřeby pitné vody, což má pozitivní dopad na rodinný rozpočet i na životní prostředí. Navíc dešťová voda je čistší, než by se na první pohled zdálo, a je vhodná pro řadu činností, jako je splachování toalet, praní prádla nebo zalévání zahrady. Jak tedy zařídit využití dešťové vody v domácnosti? A na co si dát pozor?

Proč využívat dešťovou vodu?

Dešťová voda je zadarmo a své využití najde i v domácnosti. Zatímco cena kohoutkové vody neustále roste, dešťová voda je dostupná a obnovitelná. Jakmile ji jednou začnete akumulovat v retenční nádrži, můžete jí používat nejen na zahradě, ale i v domácnosti. Ušetříte až polovinu nákladů na vodné a stočné, nemluvě o pozitivním dopadu na životní prostředí.

Podzemní nádrž dobře chrání vodu před slunečním zářením, teplotními výkyvy a mrazem. foto: Sineko

V rámci různých činností v domácnosti neklademe vždy stejné nároky na kvalitu vody. Tam, kde přicházíme s vodou do styku osobně, musí být používaná voda samozřejmě pitná. Zahrnujeme sem činnosti, jako je vaření a pití (přibližná spotřeba jsou 4 litry denně na osobu), mytí nádobí (přibližně 8 litrů) či tělesná hygiena. Při jiných činnostech však můžeme bez jakýchkoli obav používat dešťovou vodu. A ještě navíc ušetříme. Sem patří praní, splachování či zalévání zahrady a jiná údržba. A to znamená další desítky litrů.

Dešťová voda není slaná, proto nedochází k zasolování půdy. Kromě toho neobsahuje ani chlor. A to ocení jak vaše prádlo, tak zelenina a rostliny na zahradě.

Jak na to – základem je retenční nádrž s filtrem a vodárnou

Pokud chcete využívat dešťovou vodu v domácnosti, budete potřebovat akumulační nádrž, která bude zachycovat srážkovou vodu ze střechy nebo z jiných ploch. Nádrž může být podzemní nebo nadzemní, podle toho, kolik místa máte a jakou kapacitu potřebujete. Podzemní nádrže jsou obvykle objemnější (3–12 m³) a lépe chrání vodu před slunečním zářením, teplotními výkyvy a mrazem. Naopak nadzemní nádrže jsou obvykle menší a snadněji přístupné, ale zato vyžadují více údržby.

„Plastová jímka na dešťovou vodu není drahá, má dlouhou životnost a snadno ji instalujete ve dvou lidech do připraveného výkopu,“ popisuje další výhody podzemních nádrží Josef Filgas z firmy Sineko, která jímky a nádrže vyrábí a také instaluje na klíč. A doplňuje, že filtr na zachytávání hrubých nečistot se umísťuje před vstupem do nádrže nebo dovnitř. Podle stupně znečištění existují různé typy filtrů.

Kromě filtru budete také potřebovat čerpadlo nebo domácí vodárnu, které zajistí tlak a průtok dešťové vody do rozvodů v domě. Čerpadlo se dá umístit do nádrže nebo do technické místnosti. Domácí vodárna je složitější zařízení, jež kromě čerpadla obsahuje i tlakovou nádobu, regulaci tlaku a další prvky. Vodárna pracuje automaticky a udržuje konstantní tlak a průtok vody.

Nejjednodušší je splachování toalet

Jednou z nejčastějších možností, jak použít dešťovou vodu v domácnosti, je splachování toalet. Toaleta totiž patří k největším spotřebičům vody v domě – průměrně spotřebuje 40 litrů na osobu denně. Pokud použijete dešťovou vodu místo pitné, můžete ušetřit až polovinu nákladů na vodné a stočné. Pro splachování toalet je třeba mít oddělený rozvod dešťové vody od pitné. To je nejjednodušší zajistit už při stavbě nebo rekonstrukci domu.

Využití dešťové vody má i ekologický přínos. Snížením spotřeby pitné vody se šetří zdroje podzemních i povrchových vod a snižuje se zatížení kanalizace a čistíren odpadních vod. Dešťovou vodou lze také napomoci vsakování srážek do půdy a zlepšit mikroklima.

Podle Josefa Filgase z firmy Sineko, která se zabývá dodávkou akumulačních nádrží a jímek na odpadní vody, se investice do takového zařízení vrátí během 10 let. Záleží na velikosti nádrže, spotřebě domácnosti a ceně pitné vody. V každém případě se jedná o ekonomicky i ekologicky smysluplné řešení.

zdroj: placená inzerce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *