Sběr vysloužilých elektrozařízení a elektroodpadu v Česku roste

Češi se zbavují starých elektrospotřebičů šetrně díky kolektivnímu systému REMA Systém.

Pozici nejrychleji rostoucího kolektivního systému v České republice potvrdil REMA Systém. V loňském roce opakovaně dosáhl výrazného meziročního nárůstu ve sběru vysloužilých elektrozařízení a elektroodpadu, a to o 50 %.

O 20 % tak překonal zákonem stanovené limity. V uplynulém roce také vzrostl počet sběrných míst o 7 %. Odevzdat staré spotřebiče či baterie k recyklaci či odbornému zpracování mohou lidé v současnosti na více než 17 tisíci místech po celé republice.

Přísná pravidla Evropské unie na sběr starých elektrozařízení se daří České republice velmi úspěšně dodržovat. REMA Systém dokonce v loňské roce překonal požadavky na zpětný odběr elektrospotřebičů o dvacet procent, dosáhl míry sběru ve výši 59,5 %.

„Díky spolupráci se všemi našimi partnery a vzhledem k naší aktivní práci v terénu se nám společně podařilo dosáhnout výsledků, které REMA Systém staví do role nejrychleji rostoucího kolektivního systému v České republice, což považujeme za významný úspěch,“ uvedl ředitel skupiny REMA David Vandrovec.

„Jsme rádi, že teoretické diskuse vedené ze stran laické a odborné veřejnosti, ale i ze strany státních orgánů, o fungování kolektivních systémů a způsobu zpětného odběru mají nyní jasné číselné vyjádření,“ dodal Vandrovec.

Za úspěchy stojí zejména efektivní a stabilní síť sběrných míst, na jejichž budování se REMA podílí. Jen za uplynulý rok narost jejich počet o 7 %. V současnosti tak mají lidé možnost odevzdávat nepotřebné a nefunkční zařízení či staré baterie na více než 17 tisících místech.

Kromě prodejců elektroniky a sběrných dvorů jsou do sběru zapojené i úřady, školy a pracoviště. „Ekologičtější chování občanů v České republice podporujeme například projekty Zelená obec, Zelená škola a Zelená firma. Všechny zelené subjekty mají od nás zajištěn bezplatný svoz a ekologickou likvidaci nepotřebných spotřebičů, přenosných baterií a tonerů,“ dodal Vandrovec.

Zájem o zelené projekty ze strany škol a firem dokazují statistiky skupiny REMA. Podle nich v loňském roce vzrostl počet Zelených škol o 4 % a Zelených firem dokonce o 11 %. O recyklaci má zájem i stále více jednotlivců.

Zejména proto, že vzniká řada projektů, které si kladou za cíl ekologické chování lidem co nejvíce přiblížit a usnadnit. K projektu Buď líný, která zajišťuje zdarma svoz vysloužilých spotřebičů z domácností, vloni přibyla i služba re:Balík. Díky ní mohou zájemci snadno recyklovat o drobná elektrozařízení a baterie.

Přestože se v České republice daří recyklovat čím dál více vysloužilých výrobků, jejich efektivní sběr není podle expertů zajištěn dostatečně. Od roku 2005 se v Česku sice stále budují sběrné sítě, jejich podoba však novým trendům neodpovídá.

„Česká legislativa je v tomto směru zakonzervovaná. Nutí mnoho subjektů budovat neefektivní duplicitní systémy, přitom v kontextu nových trendů je důležitější vytvářet efektivní a smysluplné metody sběru elektrozařízení či baterií s maximálně efektivním využitím finančních zdrojů,“ popisuje David Vandrovec ze skupiny REMA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *