Až třetina baterií v ČR se recykluje, ale je to pořád málo

Podle aktuálně zveřejněných statistik MŽP ČR se v roce 2013 zpětně vybralo 31 % přenosných baterií a akumulátorů. Na tento druh se v odpadovém hospodářství již tradičně upíná hlavní pozornost.

Tužkové baterie Duracell, foto: Duracell
Tužkové baterie Duracell, foto: Duracell

Přestože Češi odevzdávají baterie pořád častěji, sběr stále není dostatečný. Podle evropských směrnic musí Česko v roce 2016 zpětně vybrat až necelou polovinu veškerých prodaných výrobků.

Ministerstvo životního prostředí sleduje každoročně množství vyrobených a zpětně vybraných baterií a akumulátorů automobilového, průmyslového i přenosného typu. Pod drobnohledem se pak nachází hlavně produkty z poslední kategorie.

Z celkových 3 671,6 tun baterií, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje, se jich v roce 2013 vybralo 1 114,3 tun, tedy 31 %. Baterie, které se totiž zpět nevyberou, často končí v komunálním odpadu, v popelnicích a poté na skládkách.

Tento trend potvrzuje i Aleš Šrámek z Asociace recyklátorů elektrického odpadu: „Skutečný podíl baterií a akumulátorů v elektrickém odpadu neznáme, neboť většina malých domácích spotřebičů a kancelářské techniky, kde se baterie a akumulátory nejvíce používají, skončí v popelnicích a ne na sběrných místech. Evidujeme jich tak v elektroodpadu jen 0,12 %,“ říká

Recyklace baterií a akumulátorů je důležitější než opětovné využití běžného elektroodpadu. Jedná se totiž o nebezpečný odpad, z nějž se dlouhodobým skládkováním uvolňují těžké kovy.

Ke konci roku 2013 vydaly Evropský parlament a Rada novou směrnici 2013/56/EU, která upravuje kvóty a cíle pro výrobu a zpětný sběr baterií a akumulátorů. Podle této směrnice musí být všechny členské státy schopny v roce 2016 zpětně vybrat 45 % všech přenosných baterií a akumulátorů, které se dostanou do prodeje za poslední tři roky.

„Trend sběru již použitých přenosných baterií a akumulátorů z domácností v České republice stoupá. V roce 2013 to bylo celých 31 %, tedy v průměru o více než 15 % než například v roce 2010,“ uvádí Radim Tlapák, jednatel společnosti NTB CZ, která provozuje internetový obchod BatteryShop.cz.

„Meziročně však jde o nárůst pouze 3 %, což je nedostatečné. Bude ale nutné číslo strmě navýšit, aby Česko dostálo závazkům stanovených novou směrnicí,“ upřesňuje Tlapák.

Každým rokem se v České republice rozšiřuje síť odběrových míst, kde mohou spotřebitelé baterie a akumulátory správně odložit. Přenosné baterie bylo v roce 2013 možné vrátit na více než 18 000 místech. S tím souvisí také povědomí lidí o tom, jak s takovým odpadem správně nakládat a jaké to má důsledky.

„Díky lepšímu sběru přenosných baterií pak můžeme jejich materiál opět zužitkovat. V roce 2013 se v ČR podařilo zrecyklovat víc než 60 % všech vybraných přenosných baterií a akumulátorů,“ přibližuje recyklaci David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a baterií.

„U baterií a akumulátorů automobilového nebo průmyslového typu pak opětovné využití dosahuje téměř 100 %,“ dodává ještě. Dodavatelé baterií i společnosti zastřešující jejich zpětný odběr se nyní soustředí zejména na osvětu společnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *