Šetrnébudovy.cz – česká encyklopedie šetrného bydlení

Slavnostní spuštění encyklopedie šetrnébudovy.cz se uskuteční v 17:00 23.6. v Americkém centru v Praze. Web bude laickou, ale též i odbornou formou informovat o ekologicky šetrných stavbách spolu s aspekty ekonomiky, energetické účinnosti a uživatelského komfortu. Cílem nezávislého a neziskového projektu Šetrnébudovy.cz je překonávat informační bariéry, které přetrvávají o těchto stavbách ve veřejnosti, ale též v odborné sféře, a přispět tak k rozšíření kvalitních staveb v ČR. Tvůrci projektu jsou mladí odborníci Petr Vogel, Petr Kotek a Jakub Holovský.
Šetrnébudovy.cz logo
Sektor domácností je hned po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR s podílem 21 %, přičemž technický potenciál energetických úspor pro rok 2050 dosahuje 62 % této současné spotřeby, ekonomický potenciál pak 27 %. Bohužel, těchto možností není doposud využíváno a nadměrně spotřebovaná energie má pak zbytečný negativní dopad jak na životní prostředí, tak na finanční náročnost provozu budov. Jsme tedy v situaci, kdy není plně v tržním prostředí využíváno jednoznačného potenciálu výhodné finanční investice spojené s pozitivním environmentálně šetrným dopadem. Příčinou stavu je tudíž nedostatečná informovanost v oblasti ekologického bydlení, proto projekt Šetrnébudovy.cz.
Zelená encyklopedie
V současnosti lze již nalézt v ČR několik informačních kampaní a osvětových programů na téma šetrnosti staveb k životnímu prostředí. Poskytnutá kvalita informací je však vždy zaměřena pouze na dílčí části, informace jsou často nekoncepční, neúplné, tématiku rozebírají pouze z jednoho úhlu pohledu a mnohdy jsou též příliš odborného charakteru pro laickou veřejnost. Osvětové projekty jsou taktéž často pod financováním zainteresovaných firem, což způsobuje překrucování podaných informací či úmyslné zatajování určitých faktů. Projekt Šetrnébudovy.cz má v tomto jednoznačné ambice v jednoduchém, přehledném a inspirativním předání a sdílení informací. Informační web se bude od současných projektů odlišovat zejména svojí komplexností v pohledu na celou problematiku, v přístupnosti běžnému člověku a též ve své nestrannosti. Projekt tímto přispěje ke zvýšení informovanosti o výhodách šetrných staveb a tím i zvýšení poptávky po výstavbě a rekonstrukcích budov k šetrnému standardu. Na slavnostní spuštění webu 23.6. v Americkém centru v Praze s doprovodným programem o zelené architektuře, integrovaném plánování budov a vyhlášením soutěže pro mladé nadšence soutez.setrnebudovy.cz je srdečně zvána široká veřejnost. Účast je zdarma s podmínkou včasné registrace na setrnebudovy.cz. Projekt je součástí vítězných realizací celoevropské iniciativy za ochranu klimatu, snížení emisí CO2 pod názvem Challenge Europe pod British Council.

zdroj: tisková zpráva

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *