Vybíráte tepelné čerpadlo? Zaměřte se i na toto…

Lidé s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti tepelných čerpadel potvrzují, že samotná kvalita čerpadla vzduch / voda je „pouze“ polovinou úspěchu. Stejně důležitý jako samotný produkt je i jeho instalace, kde se lze rovněž dopustit celé řady chyb, které mohou vyústit ve snížený výkon, zvýšenou hlučnost či zkrácenou životnost tepelného čerpadla.

Proto je k výběru pracovníků instalujících tepelné čerpadlo přistupovat stejně pečlivě jako k výběru samotného čerpadla. V praxi se přitom setkáte nejčastěji s těmito možnostmi instalace.

  1. Tým dodavatele čerpadel

V tomto případě se jedná o úzce profilované řemeslníky se zkušenostmi s instalacemi tepelných čerpadel. Tito řemeslníci jsou schopni přesně počítat tepelné ztráty budovy, zajistit správně odvod kondenzátu či zabezpečit tepelnou izolaci. Jedná se zároveň o řemeslníky, kteří často zajišťují i samotný servis čerpadla, tj. mají nejvyšší zájem na kvalitním provedení instalace. Právě tato varianta zapojení čerpadla by pro vás měla být prioritou, jsou u ní nejvyšší šance na to, že vám tepelné čerpadlo skutečně bude dělat radost ekonomickým a spolehlivým provozem. 

2. Zkušená topenářská firma

Pokud prodejce tepelného čerpadla nemá vlastní tým řemeslníků, práce spojené s instalací zajišťuje subdodávkou, často právě v podobě pracovníků topenářských firem. Tito řemeslníci jsou zpravidla schopni zapojit tepelné čerpadlo tak, aby nic nebránilo jeho úspornému a spolehlivému provozu, je však vhodné si zjistit, jaké jsou zkušenosti řemeslníků se zapojováním čerpadel a případně i jejich servisem. Toto řešení instalace čerpadel by pro vás měla být volba číslo dva, máte vysokou šanci na kvalitní zapojení s nízkými riziky.

3. Drobní podnikatelé z oboru vodo-topo-plyn

Tito pracovníci jsou sice schopni zapojit kvalitně kotel na uhlí či zemní plyn, praxe však ukazuje, že se často dopouští chyb v instalaci tepelných čerpadel, kde je již nutné počítat přesně výkon. Zároveň se rovněž jedná o řemeslníky, kteří již nezajišťují servis tepelného čerpadla. V tomto případě byste se již měli mít na pozoru a prověřit si zkušenosti řemeslníka se zapojováním čerpadel a ideálně požádat i o referenční projekty.

4. Chlaďařská firma

Tito řemeslníci mají bohaté zkušenosti se zapojováním klimatizací, tepelná čerpadla však mají svá specifika, u kterých se pracovníci chlaďařských firem dopouštějí chyb, ať už se jedná o zajištění odvodu kondenzátu, tepelné izolace či počítání tepelných ztrát nemovitosti. Na rozdíl od výše uvedených řešení, chlaďařské firmy často nemají potřebné znalosti o topných systémech. Tento způsob zapojení nepatří mezi nejlepší a bez pořádného prověření kompetencí pracovníků byste se mu měli vyhnout.

Věnujte výběru vhodného způsobu instalace tepelného čerpadla pozornost, odměnou vám bude levný a bezproblémový provoz po dlouhá léta.