Úsporné vytápění: Tepelné čerpadlo dokáže snížit náklady na teplo až o 80 %

Více než 50 tisíc českých domácností si vloni pořídilo obnovitelný zdroj energie. Z analýzy Komory obnovitelných zdrojů energie dále vyplývá, že téměř polovinu instalací (24 tisíc) tvořila tepelná čerpadla. Nyní je tak využívá již přes 130 tisíc domácností. Rostoucí zájem o energeticky úsporné způsoby vytápění ovlivňují tři faktory: rostoucí ceny elektrické energie a plynu, možnost čerpání státních dotací a v neposlední řadě také snaha o větší ochranu životního prostředí. Velký vliv má rovněž blížící se zákaz vytápění pomocí kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy. Všechny tyto trendy zaznamenává i divize NIBE Energy Systems CZ, která v minulém roce prodala 3 800 kusů tepelných čerpadel NIBE: aktuálně je jich v České republice nainstalováno více než 25 tisíc. 

Tepelná čerpadla jsou (zvláště v kombinaci s fotovoltaikou) jedním z nejčistších a nejúspornějších zdrojů vytápění. Tato nízkouhlíková technologie čerpá teplo pouze z obnovitelných přírodních zdrojů, které není nutné dovážet ze zahraničí, a přispívá k vyvážení celé energetické sítě: při funkčním zapojení do topného systému totiž slouží jako jediný zdroj tepla k velmi efektivní akumulaci energie.

Tepelné čerpadlo využívá ze sítě (pokud není napojeno na fotovoltaický systém) pouze minimální množství elektrické energie nutné ke svému provozu: u standardních rodinných domů se jedná o příkon od 0,5 do 3 kW. „I přes rostoucí zájem o tato zařízení máme jeden z nejnižších podílů energie z obnovitelných zdrojů v rámci EU. Právě širší využití tepelných čerpadel, především v kombinaci s fotovoltaikou, může pomoci tento nepříznivý stav zvrátit. Kromě větší ochrany životního prostředí se navíc jedná o řešení stále rostoucích cen energií,” konstatuje Radek Červín, vedoucí prodeje divize NIBE Energy Systems CZ, výhradního dodavatele švédských tepelných čerpadel NIBE.

Jak si zajistit co nejnižší náklady na vytápění pomocí instalace tepelného čerpadla?

Pokud si uživatel tepelného čerpadla přeje co nejvýraznější snížení výdajů za energie, měl by se řídit několika pravidly. Jeho zařízení musí pocházet od prověřeného výrobce či dodavatele, který mu poradí s výběrem vhodného typu tepelného čerpadla pro určený objekt a jeho přesné výkonové varianty, objasní jeho správné využití a zajistí odborníka na instalaci či případný servis. Maximální životnost zařízení následně zajistí pravidelná roční kontrola systému, kterou zvládne většina provozovatelů. 

„Nejúspornější je provoz tepelného čerpadla v otopných soustavách, které jsou projektované na nízký teplotní spád: tzn. je v nich instalováno podlahové vytápění, příp. správně navržená desková otopná tělesa. Toto zařízení je vhodné jak pro nízkoenergetické domy, kde zajistí minimální provozní náklady, tak pro nezateplené rekonstruované objekty. Zde je totiž možné dosáhnout velmi krátké doby návratnosti ve srovnání například s neekologickým vytápěním kotlem na uhlí, nebo elektrokotlem. Velmi důležitá je kvalitní regulace celého otopného systému, kterou je vhodné dobře naplánovat již v rámci projektování, případně přípravy montáže zvoleného zařízení,” vysvětluje Radek Červín a dodává: „Návratnost celkové investice do pořízení tepelného čerpadla a jeho příslušenství výrazně urychlí státní podpora formou tzv. kotlíkových dotací nebo programu Nová zelená úsporám.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *