Tepelná čerpadla mají zelenou

Jaro klepe na dveře i přesto, že letošní nezvykle chladná zima se nechce jen tak snadno vzdát své vlády.

Pro řadu stavebníků, ale těch, kteří řeší vhodný způsob vytápění nebo i chlazení, jenž jim zajistí tepelnou pohodu, je to doba rozhodnutí. Jaký zdroj zvolit? Na misce vah jsou obvykle jeho cena, náklady na provoz, nároky na údržbu. K nim se v posledních letech řadí ekologie.

Na tu je třeba stále více dbát, vždyť jde bez nadsázky o naše zdraví a životy. Koneckonců letošní zima ukázala, co dokáží udělat emise v ovzduší především z dopravy a lokálního vytápění. Ve spojení s mlhou vytvářejí smog, který představuje váznou hrozbu pro vše živé.

Jistě ne náhodou proto Evropská komise vyřadila z podpory dotací kotle na uhlí a plyn. Je to čtvrt století, kdy bylo v České republice instalováno společností Veskom první tepelné čerpadlo IVT v rodinném domě.

Od té doby jich byly instalovány tisíce různých druhů a značek, které přinášejí jejich uživatelům tepelnou pohodu a šetří jim náklady na vytápění a ohřev užitkové vody. Tepelná čerpadla dnes vytápí, ale i chladí rodinné a bytové domy, školy, školky, hotely, rekreační objekty, administrativní budovy, ale i celé vesnice.

Pro volbu tepelného čerpadla jako zdroje vytápění, ale i chlazení, hovoří řada argumentů. Za hlavní lze považovat levný provoz, pohodlí a ekologii. Dům lze vytápět kotlem na tuhá paliva, který má relativně levný provoz; kotli na plyn a elektřinu, které nevyžadují obsluhu; slunečními kolektory, jež jsou šetrné k životnímu prostředí. Všechny jmenované přednosti současně však může nabídnout pouze tepelné čerpadlo.

O výhodách tepelných čerpadel jsme hovořili s Ing. Václavem Kahounem, vedoucího obchodního oddělení společnosti Veskom, jež je špičkou v instalaci tepelných čerpadel v České republice, kterých instalovala několik tisíc.

„V oboru tepelných čerpadel zajišťujeme ty nejvýznamnější a nejsložitější realizace pro velké investory i malé zakázky pro individuální stavitele. Umíme vyřešit vše kolem tepla v objektu – i veškeré rozvody s radiátory, konvektory, podlahovým, stěnovým či stropním topením atp. Sázíme na kvalitní švédské a japonské stroje,“ řekl.

Při porovnávání zdrojů tepla je třeba brát v úvahu nejen jejich pořizovací cenu, ale i provozní náklady. Když se sečtou cena tepelného čerpadla a náklady na sedm let jeho provozu, vyjde z nich, že využívání tepelného čerpadla přijde levněji než kterýkoli jiný bezobslužný zdroj tepla.

Provoz tepelného čerpadla je ohleduplnější k životnímu prostředí, protože ho nezatěžuje škodlivými emisemi. Tepelná čerpadla jsou také nejpraktičtější při získávání energie z obnovitelných zdrojů: na rozdíl od solárních systémů fungují, i když slunce nesvítí, a na rozdíl od biomasy topí, i když chybí čas na přikládání.

Tepelná čerpadla především odebírají teplo ze země nebo ze vzduchu. Který z těchto způsobů je lepší? Pro vytápění rodinných domů jejich výrobce společnost IVT jednoznačně doporučuje, na základě svých dlouholetých zkušeností, použít tepelné čerpadlo s odběrem tepla z plošného kolektoru umístěného v zahradě.

Pokud je pozemek malý, nebo je obtížné provést výkopy, pak samozřejmě doporučujeme použít vrt nebo systém vzduch/voda. Praxe totiž ukázala, že pořizovací náklady čerpadla se zemním kolektorem jsou stejné nebo nižší než u kvalitních vzduchových čerpadel, a provozní náklady jsou stejně nízké jako u systémů s vrtem.

Zemní čerpadla navíc netrpí dalšími klasickými neduhy vzduchových čerpadel, jako je hlučnost, kratší životnost a problémy s určitým poklesem výkonu při mínusových teplotách. Pozitivní nárůst zájmu o ekologická a úsporná tepelná čerpadla však má bohužel i svůj negativní rub: je jím pokles kvality instalací prováděných některými nezkušenými firmami.

Zatímco v roce 2002 bylo na našem trhu přibližně třicet dovozců a výrobců tepelných čerpadel, dnes jich je více než sto! Avšak pouze malá část z nich má potřebné odborné zkušenosti: přibližně jen deset dovozců a výrobců dokáže za rok prodat více než sto kusů tepelných čerpadel, což je dolní hranice pro specializovanost a odbornost firmy.

Více než kdy jindy dnes platí, že při výběru tepelného čerpadla je nutná obezřetnost. Nelze věřit podezřele nízkým cenám a slibům nereálných úspor.

„I když technologie tepelných čerpadel pokročila, nadále platí fyzikální zákony: nejúspornější tepelné čerpadlo je takové, u něhož je nejmenší rozdíl v teplotách zdroje, z něhož se teplo odebírá, a místa, kam se teplo dodává. Prakticky to znamená, že například tepelné čerpadlo odebírající teplo ze země a využívající nízkoteplotní podlahové vytápění spotřebuje za rok o 50 % elektřiny méně než stejně kvalitní tepelné čerpadlo odebírající teplo ze vzduchu, které je připojené na radiátory,“ vysvětluje V. Kahoun.

Při volbě tepelného čerpadla je třeba brát zřetel i na topný faktor. Čím bude vyšší, tím menší je spotřeba elektrické energie. Důležité je i pečlivé nastavení ekvitermní regulace čerpadla, což ovlivňuje jeho provoz. Pokud se správně nastaví regulace a průběžně dvakrát ročně kontrolována, ušetří se za 10 let provozu zhruba 20 až 30 tisíc korun.

Jeden myslel na “Tepelná čerpadla mají zelenou

  • 1. 2. 2018 (7.21)
    Trvalý odkaz

    Tepelné čerpadlo je dnes nejvhodnějším způsobem vytápění. Jeho provozní náklady jsou poloviční například od vytápění plynem nebo elektrokotlem. Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda je velmi jednoduchá, zpravidla zabere jeden den.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *