Všechny nové zdroje energie v Austrálii jsou obnovitelné

Podle zpráv Australského provozovatele trhu s energiemi (AEMO) lze v posledních dvou letech jasně pozorovat obrat od konvenčních fosilních zdrojů energie k obnovitelným. Pokud to ještě nebylo patrné předloni, statistiky pro letošní rok jsou více než výmluvné. Všechny nové instalace souvisí s obnovitelnými zdroji energie. Prim hraje pochopitelně solární a větrná energie.

Větrná farma Windy Hill v Austrálii. foto: Lepidlizard, licence Public Domain
Větrná farma Windy Hill v Austrálii. foto: Lepidlizard, licence Public Domain

Za posledních dvanáct měsíců lidé z Národního elektrického trhu (NEM) nezaznamenali jediný projekt, který by nějak nesouvisel s obnovitelnými zdroji energie. A podle odhadů AEMO se vzestupný trend solárních a větrných elektráren jen tak nezmění, navzdory tomu, že končí období výrazné vládní dotační podpory.

V krátkých zprávách na webu AEMO týkajících se aktuálního vývoje národního energetického mixu, se slova o pivotáži, změně kurzu a totálním obratu objevují stále častěji. Mezi nejpopulárnější nové instalace přitom v celé Austrálii patří malé střešní solární elektrárny.

Loňský rok zaznamenala NEM, která spravuje oblast Jižní Austrálie, 774 MW nových malých solárních střešních elektráren na rezidenčních obydlích. Podle jejich analytiků by se na přelomu let 2013/2014 měla tato situace zopakovat, navzdory ukončení vládní podpory.

Solární megawatty ze střech domů pak můžeme pro úplnost doplnit o 522,7 MW pocházejících z velkoplošných projektů, které se v drtivé většině (439,5 MW) týkají především větrných farem.

Největší podíl na navýšení produkce větrných farem měl projekt v Macarthur (420 MW). V tomto energií nabitém koktejlu pak téměř zaniká šedesátimegawattové rozšíření výkonu stávající uhelné elektrárny, nebo 39 MW, pocházejících ze dvou ko-generačních zařízení na skládkový plyn. A jaká bude situace letos?

Povolení a certifikace byla letos udělena dodavatelům slibujícím dohromady produkci dalších 1000 MW. Část z jejich projektů ještě sice není hotova, ale už teď je jasné, že obnovitelné zdroje energie zůstanou ve vedení. Větrné farmy (na celkem šesti lokalitách) tvoří z gigawattového koláče podíl 945,5 MW, přičemž zbytek se týká koncentrační solární farmy v Milduře.

Nikde ani zmínka o uhlí, pokud tedy nebudeme počítat zprávy o uzavření 770 MW černouhelné tepelné elektrárny v Tarong, nebo „zakonzervování“ 170 MW elektrárny v Collinsville. AEMO uvádí, že při stávajícím nárůstu popularity solární a větrné energetiky už v Austrálii ani není nových tepelných elektráren zapotřebí.

Sdílet: