Český investor podpořil rozvoj plazmového zplyňování odpadů

Jan Řežáb, majitel developerské společnost JRD zabývající se výstavbou šetrných domů, se rozhodl vstoupit do dalšího progresivního oboru. Stává se podílníkem ve společnosti Millenium Technologies, která se zabývá plazmovým zplyňováním.

Společnost Millenium Technologies se s technologií plazmového zplyňování chce nově prosadit v bytových domech. Dosud se ale plazmové zplyňování využívá především ve větších komerčních provozech. foto: Millenium Technologies
Společnost Millenium Technologies se s technologií plazmového zplyňování snaží prosadit jak v bytových domech, tak komerčních provozech. foto: Millenium Technologies

Developerská společnost JRD se od svého vzniku již více než 10 let věnuje výstavbě výhradně energeticky úsporných bytových projektů. Vizi stavět pouze domy, které budou zdravé, úsporné a maximálně šetrné k životnímu prostředí, dal firmě její zakladatel Jan Řežáb. Dnes jde JRD ještě dál: chystá se stavět aktivní bytové domy.

K tomu by časem mohla pomoci investice do technologie plazmového zplyňování odpadů. S její pomocí lze totiž v domech vyrábět teplo a elektřinu z odpadů.

„Tato technologie zatím není příliš známá a rozšířená, přestože představuje velice environmentálně šetrný a ekonomicky výhodný způsob materiálové recyklace odpadů. Zejména pro obce může plazmové zplyňování znamenat efektivní vyřešení problému s odpady. Na rozdíl od spaloven při něm neexistují komíny, nevzniká odpadní popel, ovzduší se nezatěžuje emisemi. Zplyňováním vytvořený syntézní plyn, jenž je po úpravě čistší než zemní plyn, se dá dále využívat pro výrobu tepla a elektřiny. Právě takovéto technologie, které možná nepřinášejí okamžité zisky, ale jsou dlouhodobým přínosem pro životní prostředí, jsou pro mě správnou investicí. Jsem přesvědčen, že odborníky, technické oblasti a inovace tohoto typu je třeba více podporovat, aby se společnost mohla dál posouvat ve svém rozvoji,“ říká Jan Řežáb ke svému vstupu do společnosti Millenium Technologies.

Nejmenší zařízení zpracovává 1,5 tun paliva hodinově a dodává do sítě přibližně (dle energetického obsahu paliva) 2 MW elektrické energie za hodinu. foto: Millenium Technologies
Nejmenší zařízení zpracovává 1,5 tun paliva hodinově a dodává do sítě přibližně (dle energetického obsahu paliva) 2 MW elektrické energie za hodinu. foto: Millenium Technologies

V současné situaci, kdy jeden obyvatel České republiky vyprodukuje průměrně více než 300 kg komunálního odpadu ročně, je plazmové zplyňování efektivní, ekologický a zcela bezpečný způsob využití odpadů.

Jeho vývoj se odvíjel od zkoumání plazmových hořáků. To probíhalo v 60. letech 20. století v rámci kosmického výzkumu v USA a tehdejšího Sovětského svazu, kdy bylo potřeba vyřešit odolnost tepelných štítů raketoplánů.

„V současné době se již tato vyspělá technologie posunula do komerčního využití. Spolupracujeme s americkými společnostmi, máme vlastní vývoj a výzkum plazmatronů (plazmových hořáků), v Česku jsme připravovali několik studií proveditelnosti pro průmyslové podniky. Velký potenciál využití plazmového zplyňování vidíme pro města a obce. Ty se již dnes musí připravovat na dopady nového zákona o odpadech, který od roku 2024 zakazuje skládkování recyklovatelných a spalitelných odpadů. Umíme jim připravit ekologický projekt na míru; s prvními zástupci municipalit již jednáme,“ uvádí ředitel společnosti Millenium Technologies Grischa Kahlen.

Technologie plazmového zplyňování dokáže materiálově zrecyklovat různé druhy vstupních surovin – od biomasy přes komunální a průmyslové odpady až po kaly z čistíren odpadních vod.

V plazmovém reaktoru dojde za velmi vysokých teplot 1 300 – 1400 °C k rozložení vstupního odpadu na syntézní plyn a strusku. Organické části odpadu se promění v syntézní plyn, který se následně zchladí, vyčistí a stává se surovinou pro další energetické využití.

Nejčastěji pro kogenerační jednotky zabývající se kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie. Anorganická část odpadu se v reaktoru promění ve strusku, která se vypouští z reaktoru v tekutém stavu. Ta se po ochlazení ve vodní lázni dá využít jako stavební materiál.

Společnost Millenium Technologies a. s. vznikla v roce 1994. Spolu s partnery Millenium Plasma, TEDOM, EKOL, PDI a Emerson Process Management se věnuje realizaci projektů plazmového zplyňování různých druhů vstupní suroviny s následnou výrobou elektrické energie a tepla z produkovaného syntézního plynu, nebo s alternativní výrobou tekutých biopaliv ze syntézního plynu.

Nabízí technologii pro alternativní energetiku, která díky svým vysokým provozním teplotám a faktu, že před jeho dalším využitím je produkován nejprve syntézní plyn, neznečišťuje životní prostředí zplodinami typickými pro spalovací procesy.

Zároveň je mnohem účinnější v oblasti využití energie obsažené ve vstupní surovině. V roce 2011 PDI, partner Millenium Technologies, založil v městě Dubá u České Lípy technologický park, jehož cílem je výzkum možností využití syntézního plynu získaného metodou plazmového zplyňování.

Jeden myslel na “Český investor podpořil rozvoj plazmového zplyňování odpadů

 • 25. 6. 2016 (15.01)
  Trvalý odkaz

  http://www.armadninoviny.cz/novy-kral-mori-americka-letadlova-lod-gerald-r-ford.html
  Spalovací odpadní systém PAWDS

  PAWDS dokáže pomocí velmi velmi horkého plazmatu (až 5000°C) v plazmovém reaktoru ničit odpad na lodi. Denně PAWDS zlikviduje až 3 tuny odpadu – plasty, jídlo, textilie, sklo ale i kov, který se před spálením pomele na jemnou drť. Zařízení je vysoce automatické a spolehlivé.

  Vysoká teplota v reaktoru a následné rychlé zchlazení vzniklého syntetického plynu minimalizují vznik škodlivých dioxinů. Spalování syntetického plynu (např. v turbínách, kotle) po jeho vyčištění má obdobné dopady na životní prostředí jako spalování zemního plynu.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *