Česko bude mít technologický inkubátor pro chytré budovy a města

V České republice vzniká nový technologický park a inkubátor Nupharo. Bude se specializovat na podporu inovací ve výrobě, přenosu a spotřebě elektrické energie. Technologický inkubátor na hranicích s Německem a položený u dálnice D8 spolupracuje se špičkami byznysu, start-upy i světovými univerzitami.

Jednotlivé budovy kampusu (parku) jsou pojmenovány po velikánech v oblasti výzkumu elektřiny - Ohm, Watt, Tesla, Volt. foto: Nupharo
Jednotlivé budovy kampusu (parku) jsou pojmenovány po velikánech v oblasti výzkumu elektřiny – Ohm, Watt, Tesla, Volt. foto: Nupharo

V České republice vyrůstá technologický inkubátor Nupharo, který má ambice přilákat zavedené firmy i start-upy z celého světa a hrát výraznou roli v rozvoji technologií využívajících stejnosměrný proud.

Ten v posledních letech zažívá renesanci díky svému potenciálu z hlediska finanční a ekologické úspornosti. Areál s názvem Nupharo Park se staví u dálnice D8 ve Žďárku na Ústecku a bude disponovat plochou o rozměrech 16 000 m2. Jeho dokončení je plánováno na rok 2015. Odhadovaná investice na výstavbu parku je 500 milionů korun.

„Věříme, že se Česká republika stane líhní nových technologií, které mohou změnit svět,“ říká Jana Ryšlinková, členka správní rady společnosti Nupharo, a.s. „Lokalitu jsme situovali do téměř samého srdce Evropy, místa s dobrou dopravní dostupností. Existence technologického parku zde navíc může podpořit rozvoj severočeského regionu, který se dlouhodobě potýká se slabou ekonomickou výkoností.“

Nupharo Park firmám nabízí jedinečné prostředí pro testování komerčních aplikací a obchodní využitelnost nových technologií. Vedle toho budou k dispozici i kanceláře s infrastrukturou pro stejnosměrný proud, konferenční místnosti či prostory pro oddech a občerstvení, jako jsou například restaurace či fit centrum.

Nupharo chce primárně přilákat k inkubaci firmy, které již mají první stadium vývoje za sebou a které již hledají možnosti, jak prověřit své projekty a nápady v podmínkách průmyslové výroby v krátkých zkušebních sériích, jež jim umožní prokázat svoji životaschopnost na trhu.

„Vynálezů je na světě mnoho, myšlenek ještě víc, ale my jsme tady, abychom uvedli nové technologické produkty do reality. Odhadujeme, že se nám ročně budou hlásit stovky projektů, ze kterých si k další inkubaci vybereme sedm až deset. Těm nabídneme řadu služeb včetně potřebných investic. Naše spolupráce může trvat kolem tří let,“ dodává Ryšlinková.

Investice dosáhnou půl miliardy korun

Plánované investice na výstavbu parku činí 500 milionů korun. Zhruba ze 40 % by je měli pokrýt soukromí investoři, vedle nich se na financování podílí i Evropská unie, která přispěla částkou 12 milionů euro (cca 300 milionů korun).

skrze grantové projekty nabízí podporu i samotným podnikům, které se budou ucházet o služby technologického parku. Do roku 2020 mohou zájemci získat na své podnikání z grantů Evropské unie financování v celkové výši až 800 milionů eur (přibližně 20 miliard korun), a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.

Dalším z cílů, ke kterým Nupharo směřuje, je vytvoření nadnárodní komunity, která by ve věci stejnosměrného proudu propojovala investory se zástupci průmyslu a vědy.

„Nupharo stojí nejen za vznikem inkubátoru, je také iniciátorem platformy, která propojí komunitu expertů z celého světa a bude mezi sebou sdílet know-how. Naším cílem bude také vzdělávat veřejnost o přínosech stejnosměrného proudu,“ vysvětluje Jana Ryšlinková, členka správní rady společnosti Nupharo, a.s.

V současnosti mezi strategické partnery projektu patří velké společnosti jako ABB, CISCO, E. ON, nebo PHILIPS. Z akademického světa Nupharo spolupracuje s americkou University of Pittsburgh, holandskou Delft University of Technology či s českými vysokými školami, jako je ČVUT, VŠCHT či Technická univerzita v Liberci.

Na začátku října pořádal Nupharo Park spolu s University of Pittsburgh v Praze konferenci o stejnosměrném proudu, na kterou se sjeli odborníci nejen z USA a Evropy, ale i Indie.

Stejnosměrný proud a jeho využití

Celosvětovým standardem pro distribuci energie byl po uplynulé století téměř výhradně střídavý proud. Ten se prosadil v boji s proudem stejnosměrným především proto, že bylo snazší jej přenášet na větší vzdálenosti.

V dnešní době je však přeprava stejnosměrného proudu na větší vzdálenosti (ve vysokém napětí) už technicky vyřešena a navíc umíme stejnosměrný proud vyrábět lokálně, třeba ze sluneční energie a vytvářet energeticky soběstačné „ostrovní systémy“.

Do popředí tak stále více vystupují výhody, které má původně upozaděný stejnosměrný proud. Mezi jeho přednosti patří zejména lepší kompatibilita s obnovitelnými a lokálními zdroji energie, vyšší účinnost a také šetrnost vůči životnímu prostředí.

Jako příklad může posloužit osvětlení LED, které je založené na stejnosměrném proudu a je zhruba o 75 % účinnější než běžné umělé osvětlení. Stejnosměrný proud je tak ve finále mnohem ekologičtější než proud střídavý, protože k jeho využití je potřeba méně energie a spotřeby.

Přechod na stejnosměrný proud by pomohl uspořit energii také proto, že elektronická příslušenství jako počítače, telefony, LED osvětlení či televizory, stejně jako elektrická kola nebo elektrická auta, už dnes ve skutečnosti stejnosměrný proud používají.

Mají ale uvnitř zabudované konvertory nebo akumulátory které střídavý proud mění na stejnosměrný. Při tomto procesu však vzniká energetická ztráta okolo 15 %. Množství elektronických spotřebičů, které pro svůj život potřebujeme, se však stále zvyšuje – a množství ztracené energie je tak stále větší.

Mezi nejvýznamnější uživatele elektrické energie dnes navíc patří nadnárodní společnosti jako Google či Apple, Microsoft a další, které stejnosměrný proud využívají ve svých počítačových datových centrech a na serverových farmách.

Jejich finanční ztráty vzniklé ztrátami při transformaci elektrického proudu jsou citelné. Podobnou úvahu už činí velké hotelové řetězce, kde se v rámci provozu hotelu mohou ušetřit nemalé prostředky při přechodu na přímou dodávku stejnosměrného proudu do spotřebičů, jimiž jsou pokoje hostů vybaveny.

V roce 2014 se očekává, že se na trhu objeví nový formát USB, tzv. USB Power Delivery který umožní přenos elektrické energie po telefonních (datových) drátech pro mnohem výkonnější (100W) spotřebiče. To je další úspora při výstavbě, protože energii budeme čerpat přes USB PD z tenoučkých drátů.

Nupharo

Nově vznikající technologický park a kampus Nupharo bude nejenom inkubátorem a inovačním technologickým centrem, ale také platformou pro vytvoření komunity nejlepších světových expertů. Cílem projektu je pomáhat na svět inovacím a novým nápadům v oblasti chytré energie a stejnosměrného proudu a umožnit jejich komercionalizaci.

Nupharo firmám poskytuje nejen prostory, ale i služby v oblasti financování, poradenství nebo marketingu. Technologický park, který by měl být dokončen v roce 2015, bude mít výhodnou polohu v Ústeckém kraji u dálnice D8 s vynikající dostupností do Prahy i Drážďan.

Významnými partnery projektu jsou společnosti ABB, CISCO, IBM, Philips, E. ON, a další. Na financování se podílí i Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu podnikání a inovace.

Nupharo také spolupracuje s významnými českými i zahraničními univerzitami, například s University of Pittsburgh, Delft University of Technology, Indian Institute of Technology, Českým vysokým učením technickým, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze nebo Technickou univerzitou v Liberci.

tisková zpráva

2 komentáře: „Česko bude mít technologický inkubátor pro chytré budovy a města

 • 3. 6. 2014 (18.06)
  Trvalý odkaz

  Stejnosměrné rozvody mají budoucnost, ale 100W USB je průšvih. Chtějí dopravovat 100W na 20V – to znamená 5A, což je úplná tragédie. Na 5A je potřeba průřez vodiče asi 0.5 mm2 – ale stejně je 5A příliš velký proud a vodiče se budou zahřívat. Je potřeba mít vyšší napětí – aspoň 48V.

  Reagovat
 • 30. 11. 2013 (15.49)
  Trvalý odkaz

  Toto mi pripomína serial Heuréka – město divů. Ak to bude také tak to bude super.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *