Ekologické bydlení

Rodinný dům, nízkoenergetické bydlení, zelená úsporám
   hledat:
16. 10. 2013 v rubrice Životní prostředí

Zlepšit stav ovzduší na Ostravsku se daří jen velmi pomalu. Technologie, která může již dnes chránit lidi v interiéru před většinou nebezpečných látek rozptýlených ve vzduchu, však existuje. Je jí fotokatalytické čistění vzduchu. Vývojem fotokatalytických nátěrových hmot se zabývá česká nanotechnologická firma Advanced Materials-JTJ s.r.o.

Vítkovické železárny jsou podnik těžkého strojírenství, který je unikátní svou polohou přímo v městské zástavbě v Ostravě-Vítkovicích. foto: Ostrava.cz

Vítkovické železárny jsou podnik těžkého strojírenství, který je unikátní svou polohou přímo v městské zástavbě v Ostravě-Vítkovicích. foto: Ostrava.cz

Blíží se zima a s ní období smogových situací ve velkých městech a průmyslových oblastech. Mimořádné znečistění ovzduší na Ostravsku se projevuje zejména v době inverzního počasí, kdy dochází k výraznému překračování imisních limitů. Vzduch plný škodlivin představuje zvýšené riziko zejména pro malé děti, seniory a lidi nemocné nebo s oslabenou imunitou.

Výzkumy prováděné na Ostravsku Akademií věd prokázaly jednoznačnou souvislost mezi zvýšenou nemocností rizikových skupin obyvatel a jejich vystavením nebezpečným látkám rozptýleným ve znečistěném ovzduší.

Průlom přináší 2. generace nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem – funkční nátěry PROTECTAM FN® (FN®), které vyvinula, patentovala a vyrábí společnost AMJTJ. Povrch vytvořený FN® nejenom účinně čistí vzduch od škodlivin, alergenů a nepříjemných pachů, ale také účinně likviduje mikroorganismy včetně virů a bakterií působících závažná onemocnění.

V letošním roce budou na Ostravsku chráněny před škodlivými látkami a přenosem infekcí děti ve dvou mateřských školách.

Efekt nátěrů v Mateřské škole v Paskově je měřen Zdravotním ústavem v Ostravě. Měření prokázalo, že koncentrace mikroorganismů poklesla v ošetřených místnostech o 30 – 40 % a na zdech s FN® nátěry nebyly zjištěny mikroorganismy žádné – došlo tedy k jejich poklesu o 100 %.

Podle vyjádření ředitelky školky Libuše Klimundové se efekt nátěrů projevil ve snížení nemocnosti dětí. Ve svém vyjádření ředitelka uvedla: „V únoru 2013 byl zjištěn průměr docházky ještě 13,2, ale již v březnu 3013 docházka dětí stoupla o 31,8 %. A to zrovna probíhala chřipková epidemie v našem MS kraji.“

Druhou mateřskou školou, v níž jsou na Ostravsku uplatněny FN® nátěry je moderně vybavené předškolní zařízení Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě Funkční nátěry FN®, ve školkách instaloval obchodní partner Advanced Materials-JTJ společnost NANO4PEOPLE (www.nano4people.cz).

Díky vysoké antibakteriální účinnosti a schopnosti čistit vzduch nacházejí FN® nátěry využití nejenom v mateřských školách, ale také ve zdravotnických zařízeních a ordinacích lékařů.

Mezi prestižní reference jejich uplatnění v této oblasti patří aplikace realizovaná obchodním partnerem AMJTJ společností Protectam (www.protectam.cz) v soukromé oční klinice GEMINI ve Zlíně a v Praze nebo část interního oddělení Krajské nemocnice Kladno. Na rozdíl od chemických přípravků, efekt FN® nátěrů je poháněn světlem a tudíž nevyčerpatelný.

Česká nanotechnologická společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o. (AMJTJ) zároveň v období roku 2013 uskutečňovala širokou řadu dalších aktivit. Spoluiniciovala například vznik České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu.

Organizace sdružuje právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, aplikacemi a obchodem s fotokatalytickými produkty. ČSAF (v pořadí sedmá fotokatalytická společnost na světě) pracuje samostatně a zároveň se integruje do mezinárodních struktur za účelem využití fotokatalytického efektu a ochrany spotřebitelů.

AMJTJ byl v USA udělen patent na proces výroby nanočástic TiO2. Kromě široké škály využití nanočástic od fotokatalýzy až po kosmetiku, uplatnění patentovaného know-how výrazně sníží náklady průmyslové výroby nano-TiO2 a umožní použití fotokatalýzy pro ochranu životního prostředí, rozvoj nových aplikací pro dekontaminaci vzduchu, vody a půdy a jako náhražku některých pesticidů v zemědělství.

Patentovaný proces představuje přelomovou nízkonákladovou výrobu nanočástic TiO2 vysoké kvality. Dalším letošním úspěchem bylo udělení kanadského patentu chránícího funkční nátěry FN®.

Firma se také letos podílela na řešení dvou mezinárodních výzkumných projektů. První z nich – AQUA-PULSE (www.aqua-pulse.org) se zabýval vývojem fotokatalytické technologie čistění vody s využitím UV LED světelných zdrojů.

Projektu se kromě AMJTJ zúčastnily 3 zahraniční vysoké školy: Technologisk Institute (Norsko), Cork Institute of Technology (Irsko), University of Ulster (Severní Irsko) a další dvě zahraniční firmy: Epi-Light, Irsko a Unik Filtersystems (Norsko).

Společnost AMJTJ zajišťovala v projektu materiály pro vytvoření fotokatalytických povrchů v zařízeních pro čištění vody. Projekt, mimo jiné, ověřil vysoké účinnosti FN i pro náročnou úpravu vody v akváriích a byl úspěšně ukončen v srpnu tohoto roku.

Druhým výzkumným grantem (projektem) na kterém se AMJTJ podílí je „4G-PHOTOCAT“ (www.4g-photocat.eu). AMJTJ se v něm účastní jako člen konsorcia sedmi výzkumných a tří průmyslových partnerů z pěti zemí EU (Německo, Velká Británie, Česká republika, Polsko a Finsko) a dvou zemí ASEAN (Malaysie a Vietnam).

Cílem projektu je vyvinout novou generaci nanotechnologických fotokatalytických zařízení pro sluncem poháněnou nízkonákladovou dekontaminaci vody od DDT, dioxinů a dalších nebezpečných látek.

Uplatnění výsledků projektu má jak mimořádný význam pro životní prostředí a zdraví lidí v asijských zemích, které se účastní projektu, tak i pro evropské účastníky, kterým otevírá dveře na zajímavý trh asijských zemí.

tisková zpráva
 redakce
Diskuse
  1. Radovan Burkovič:

    Od října 2013 je díky jednomu z tatínků nanonátěrem s obsahem stříbra, který se používá zatím zkušebně do nemocnic a sanitek, natřen strop 3.třídy Základní školy PORG v Ostravě-Vítkovicích na ulici Rostislavově. Praktické dopady budou teprve zkoumány po delším časovém období. Děti budou ve stejnétřídě až do 5.ročníku, tak uvidíme.

Přidat komentář

 

Ekologické bydleníMagazín Ekologické bydlení vydává Chamanne s.r.o. ISSN 1803-0211. RSS Mediálně zastupuje Impression Media. Naše další projekty Hybrid.cz