Časté chyby a závady plastových oken

Plastová okna se těší neutuchající oblibě, ale přesto mohou někdy způsobit mnoho nepříjemností. Špatná funkčnost nových plastových oken může být způsobena mnoha faktory. Na vině můžou být nejrůznější konstrukční vady, ale v mnoha případech je může případné problémy způsobovat neodborně provedená montáž. Normy totiž stanoví nejen vlastnosti okenních rámů, spár a zasklení, ale také princip montáže. Pojďme si oba aspekty podrobněji rozebrat.

Problémy způsobené neodbornou montáží plastových oken

Při montáži plastových oken je rozhodně nezbytné obrátit se na odborníky. Instalace plastových oken sice není nijak komplikovanou záležitostí, ale má svá specifika.

Podcenění některých detailů se může dříve nebo později velmi negativně projevit na funkčnosti plastových oken a také celkovém komfortu jejich uživatelů.

Komplikace působí už samotné osazení, které je mnohdy nevhodně navrženo. Okno osazené ve vnější části zdiva často znemožňuje zateplení v místě napojení na obvodový plášť. Je tedy zřejmé, že okna by se měla v ideálním případě osazovat do střední části u novostaveb stejně jako rekonstruovaných objektů.

Dalším častým „nešvarem“ v novostavbách je příliš brzké osazení plastových oken. V rámci urychlení celé stavby k tomuto kroku stavební firmy přistupují už před zimou, aby v nepříznivém počasí bylo možné pokračovat s prací uvnitř.

To sice znamená dřívější dokončení stavby, ale brání to jejímu následnému vysychání, což se po nastěhování může projevit vysokou vlhkostí, vznikem plísní apod.

Důležitým aspektem při montáži, který není radno opomenout, je připojovací spára mezi okenním rámem a zdivem. Ta by měla být jednak dilatační, ale zároveň by měla zabránit kondenzaci vody a přístupu vzduchu.

Proto je při montáži oken vhodné použít speciální těsnicí pásky, které zamezí průniku vody zvnějšku a zevnitř budou bránit přístupu vzduchu. Takto nebude ve spáře vznikat nežádoucí vlhkost.

Výrobní vady plastových oken

Profesionální montáží lze předejít mnoha komplikacím spojených s používáním nových plastových oken. Ovšem už samotná konstrukce oken může být mnohdy zcela nevyhovující. Problémy může způsobit například nedostatečná tepelná izolace, špatná protihluková ochrana a mnoho dalších nedostatků.

Tyto závady jsou často způsobeny použitím nekvalitních materiálů, případně využitím zastaralých výrobních postupů. Na vině je většinou přehnaná snaha výrobce oken minimalizovat náklady.

Výčet nejčastějších nedostatků a závad plastových oken:

  • pokřivení a deformace okenního rámu
  • netěsnost a zatékání
  • vysoká prodyšnost a nadměrný průvan
  • špatné izolační vlastnosti a vyšší tepelné ztráty
  • nekvalitní povrchová úprava
  • obtížné zavírání způsobené nekvalitním kováním

Další možné problémy:

  • krátká záruční lhůta s omezeními
  • nekomplexní služby
  • nedostatečný servis
  • nesolidní přístup dodavatele oken

Je více než zřejmé, že v souvislosti s novými plastovými okny je důležité nejen dodržení správných postupů při montáži, ale také pečlivý výběr vhodného dodavatele, který dbá na použití kvalitních materiálů a také využívá nejmodernějších postupů, které prodlužují životnost plastových oken.

Sdílet: