Soutěž BEFFA ocení spojení energetiky a estetiky staveb

V polovině března odstartoval první ročník Building Efficiency Awards 2012 (BEFFA), česko-slovenské soutěže moderních stavebních projektů s výjimečnou energetickou, konstrukční a architektonickou hodnotou. Odborným garantem soutěže je Stavební fakulta VUT v Brně, generálním partnerem je společnost Saint-Gobain a její firmy Isover, Rigips a Weber.

Ve čtvrtek 7. června 2012 se ve vile Grébovka v Havlíčkových sadech na Praze 2 koná odborná konference Building Efficiency 2012 věnovaná energetickým perspektivám ve stavebnictví a architektuře ve vztahu k nové evropské směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD II). Konference se pořádá u příležitosti 1. ročníku česko-slovenské soutěže energeticky, architektonicky a konstrukčně výjimečných staveb Building Efficiency Awards (BEFFA).
Ve čtvrtek 7. června 2012 se ve vile Grébovka v Havlíčkových sadech na Praze 2 koná odborná konference Building Efficiency 2012 věnovaná energetickým perspektivám ve stavebnictví a architektuře ve vztahu k nové evropské směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD II). Konference se pořádá u příležitosti 1. ročníku česko-slovenské soutěže energeticky, architektonicky a konstrukčně výjimečných staveb Building Efficiency Awards (BEFFA).

Utkat v soutěži se budou moci v různých kategoriích energeticky, architektonicky či konstrukčně ojedinělé rodinné, bytové i nebytové domy, stavební rekonstrukce domů i bytů, anebo studentské projekty. Podmínkou je, aby šlo o současné stavby či projekty zrealizované či zkolaudované mezi 1. lednem 2010 a 30. červnem 2012. U studentských přihlášek může jít přitom jen o „projekty na papíře“, neplatí pro ně nutnost realizace.

Stavbu či rekonstrukci může přihlásit i laik

Soutěž Building Efficiency Awards není určena jen odborníkům ve stavebnictví. Přihlášku do soutěže může totiž podat kdokoli, kdo má ke stavbě relevantní vztah – projektant, architekt, investor, vlastník, ale i uživatel objektu anebo konkrétní student či vysoká škola. Musí tak ale učinit do 30. června 2012. Přihlášení je zdarma a přihlášku je možné vyplnit na stránkách www.beffa.eu.

Ve finálovém kole mají šanci i dřevostavby a studentské projekty

Soutěž má dvě kola. První regionální kolo probíhá v České i Slovenské republice na úrovni krajů. V rámci krajů je možné projekty přihlásit do kategorií rodinné domy, bytové domy, nebytové budovy, rekonstrukce (bytová i nebytová). Z přihlášených projektů krajských kol vybere porota vítěze, kteří postoupí do finálového česko-slovenského kola. V něm bude v každé kategorii vyhlášen vždy jeden vítěz.

Ve finálovém kole se bude kromě kategorií z krajských kol rozlišovat ještě speciální kategorie dřevostaveb. V případě, že některý z vítězných projektů krajských kol bude v mezinárodním kole splňovat podmínky kategorie „dřevostavba“, zúčastní se ho jak v původní kategorii, tak i v této.

Na úrovni finálového kola proběhne také studentská soutěž, do které bude možné přihlásit projekty navržené studenty vysokých škol – i pro ně platí nejzazší termín přihlášení 30. června 2012.

Podpora energetických úspor v budovách

„Smyslem soutěže je především snaha zviditelnit současné unikátní architektonické projekty a více je přiblížit širší veřejnosti. Energetickými kritérii hodnocení se snažíme poukázat na jejich důležitost pro současnou i budoucí architekturu,“ říká předseda poroty a zástupce odborného garanta soutěže doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Dílčím cílem soutěže BEFFA je podpora a propagace filosofie nové evropské směrnice 20-20-20, o energetické náročnosti budov. Ta ukládá členským státům celou řadu povinností, včetně povinnosti transponovat tuto úpravu do národních právních řádů do 9. července 2012.

Jednou z řady převratných změn je například navrhování všech nových budov s téměř nulovou spotřebou energie do konce roku 2020 anebo povinné posuzování možnosti využití systému dodávek energie z obnovitelných zdrojů u nových staveb.

Evropská komise předpokládá, že implementace této směrnice přinese zemím EU do roku 2020 snížení spotřeby konečné energie o 5–6 %, projeví se ve snížení emisí CO2 o 4–5 % a díky nové energetické politice vznikne v sektoru stavebnictví a dalších doprovodných oborech mezi 280 až 450 tisíci novými pracovními místy.

Smyslem soutěže BEFFA je právě tyto cíle podpořit a myšlenky energetických úspor, efektivity a snížení emisí propojit s propagací moderní a esteticky zajímavé architektury dneška.

Podmínky soutěže a elektronickou přihlášku je možné najít na stránkách www.beffa.eu.

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *