Ekologické bydlení

Rodinný dům, nízkoenergetické bydlení, zelená úsporám
   hledat:

energie

Energie je fyzikální veličina. Slovo vzniklo v polovině 19. století z řeckého slova energeia. Jde o schopnost hmoty, látky nebo pole konat práci. Existuje mnoho různých forem energie, například pohybová či a lze je navzájem přeměňovat.
08.
Led

Za posledních dvacet let zaznamenala naše republika několik větších povodní. Škody dosahují stovek miliard, ale tyto přírodní katastrofy si vyžádaly i lidské životy. Povodně letos na jaře pak vyvolaly názor, že zodpovědné osoby zejména na Vltavské kaskádě neudělali vše, co mohli. Je nasnadě, že se o povodních hovořilo také na konferenci Voda a vodní plochy 2013.

Vodní přehrady jsou v případě povodní kritickým místem. foto: ČEZ (vodní elektrárna Střekov)

Vodní přehrady jsou v případě povodní kritickým místem. foto: ČEZ (vodní elektrárna Střekov)27.
Úno

Voda je základ života. Látka, která zabírá 71 % povrchu země, zároveň tvoří 70 % lidského těla a až 90 % těla rostlin. Voda je pro život na zemi nepostradatelná, stejně jako pro dobré zdraví každého člověka. Japonský vědec tvrdí, že voda je inteligentní. A překvapivě není sám.

Sklenice vody - může mít voda, pralátka vesmíru, jakousi formu ingeligence? Jde o živý organismus? foto: Ekologické bydlení

Sklenice vody - může mít voda, pralátka vesmíru, jakousi formu ingeligence? Jde o živý organismus? foto: Ekologické bydlení11.
Pro

energie z moře představují jeden z nejstarších typů . V poslední době se objevuje čím dál tím více možností, kterak z vody získávat energii – např. z mořských vln, přílivu, nebo mísení slané a sladké vody. Skupina vědců z Michiganské univerzity nyní přišla s revolučním objevem, který má umožnit získávat elektřinu z pomalu se pohybujících řek a oceánských proudů. Současné technologie vyžadují minimální rychlost vody šest námořních uzlů, aby bylo možné generovat nějakou energii. Nový objev dokáže „vycucávat“ energii už z proudů pohybujících se rychlostí od jedné námořní míle, tedy asi 1,6 km za hodinu. Takovou rychlost (mezi jedním a třemi uzly) má přitom naprostá většina přirozených vodních proudů. Nová technologie se inspirovala pohybem ryb, skládá se ze systému válců umístěných horizontálně vzhledem k proudění vody, připevněných na pružinách. Mechanická energie vibrací, kterou vytváří proud, se pak mění na elektřinu. Válce umístěné do prostoru jednoho metru krychlového, kde je proud kolem tří uzlů, mohou produkovat 51 W. Pole takových cylindrů o rozloze 1 km x 1,5 km a výšce zhruba dvoupatrového domu by pak dokázalo generovat dostatek energie pro 100 000 domácností. Výhodou je, že takovéto systémy lze snadno pokládat na dna řek či oceánů. Vědci, kteří na projektu pracují, nazývají svůj nový systém „Vivace“, což je zkratka anglického přepisu „vířivé vibrace pro čistou vodní energii“. „Kdybychom dokázali zkrotit 0,1% energie v oceánech, mohli bychom s ní napájet 15 miliard lidí. Napříkad v kanálu La Manche je velmi silné proudění, takže lze produkovat spoustu energie,“ komentoval novinku profesor námořní architektury na univerzitě v Michiganu Michael Bernitsas. V současné době se chystá testování prototypu.
VIVACE
 

Ekologické bydleníMagazín Ekologické bydlení vydává Chamanne s.r.o. ISSN 1803-0211. RSS Mediálně zastupuje Impression Media. Naše další projekty Hybrid.cz