Nečas, premiér ČR: Nevidím jediný důvod, proč do roku 2020 nepozastavit rozvoj obnovitelných zdrojů

Premiér Nečas přednesl na letošním Strojírenském veletrhu v Brně projev, kterému se leckdo zdráhá vůbec uvěřit. Pošlapal v něm svobodu projevu, politickou svobodu a ještě řekl, že „nevidí jeden jediný důvod, proč do roku 2020 nepozastavit rozvoj tohoto typu energetiky“, myšleno obnovitelných zdrojů energie. Naopak podpořil dostavbu jaderné elektrárny Temelín.

Předseda vlády Petr Nečas se v pondělí 10. září 2012 zúčastnil Sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně, foto: vlada.cz
Předseda vlády Petr Nečas se v pondělí 10. září 2012 zúčastnil Sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně, foto: vlada.cz

Nečasův projev stojí za to si přečíst celý a klidně několikrát. Než se dostane k energetice chvíli to trvá, ale pak už to stojí za to. V první odstavci píše:

„Další potřebnou oblastí je energetická stabilita. Máme vysoký podíl sekundárního sektoru, ten je z hlediska své konkurenceschopnosti závislý na cenách vstupů. Ceny energie z tohoto pohledu jsou nesmírně důležité. Musíme si udržet nezávislý energetický mix, ve kterém bude nadále samozřejmě velmi významný podíl jaderné energetiky, ale i například energetiky založené na uhlí, především v oblasti teplárenství.“

Aby vzápětí dodal, že „Musíme zkrotit obnovitelné zdroje energie. Je skutečností, že se stávají brzdou naší ekonomiky.“ Ugh, je to jen můj dojem, nebo si v odstavci výše stěžuje premiér na fluktuace cen vstupních surovin (zemního plynu, uhlí) a o pár vět později říká, že zdroje energie u nichž je cena vstupů nulová je třeba „zkrotit“?

Ale to není to nejlepší. Dále se píše: „Kdybychom nezatáhli prudce za záchrannou brzdu, tak by nastala ještě tvrdší situace než situace, která nastala. Pokud připomenu, že jenom výkon instalovaných fotovoltaických elektráren dosáhl v naší zemi do konce roku 2010 větší výkonnosti, než je výkon celé dukovanské jaderné elektrárny, já to v našich zeměpisných podmínkách považuji za věc, která není pozitivní.“

To bezpochyby není pozitivní. Nicméně, většina těchto solárních elektráren byla vybudována na doslova zelené louce, úrodné půdě, často skrze neprůhledné firemní entity, na základě zákonů či pobídek schválených Nečasovou vládou.

„Nyní musíme zabránit, aby se podobné věci nestaly v oblasti větrné energie, ale i v oblasti bioplynu. To je jedna z klíčových součástí naší energetické koncepce. Máme Evropskou unií dojednaný závazek dosáhnout zhruba 13,5 procenta obnovitelných zdrojů energie v celém energetickém mixu, což je jeden z nejnižších v rámci Evropské unie. V současnosti jsme se dostali na úroveň deseti procent.“ říká dále Nečas ve svém projevu.

K tomu už snad není co dodat. Zatímco Evropa jde hromadně cestou obnovitelných zdrojů právě jako jsou větrné elektrárny, bioplynky apod., česká vláda má prostě recept mnohem lepší.

„Nevidím jeden jediný důvod, proč do roku 2020 nepozastavit rozvoj tohoto typu energetiky, který nás stojí dohromady ve zvýšených cenách energie a v příslušných dotacích ze státního rozpočtu 40 miliard korun ročně, tzn. více než jedno procento hrubého domácího produktu platíme ze svých kapes na obnovitelné zdroje energie a tady musíme jednoznačně vystavit stopku tomuto nepříznivému vývoji.“

Nakonec ještě Nečas zmiňuje: „Součástí tohoto bodu je i důraz na dokončení dvou bloků temelínské jaderné elektrárny, což bude velmi významný impuls pro český průmysl. Chceme, abychom měli čtyři bloky Temelína, aby na dostavbě spolupracovaly české firmy a podniky.“

Z výše uvedeného je jasně patrné, že dostavba Temelína má mít primárně význam podpory domácího průmyslu a zaměstnanosti. Až kdesi vzadu se krčí ekonomická, ekologická a energetická výhodnost takového gigantického projektu.

Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.