V Nizozemsku se otevřel inovativní závod na recyklaci demoličního odpadu z pěnového polystyrenu. Sloužit bude i k získávání cenných zdrojů

Terneuzen, Nizozemsko – 17. června 2021 – V nizozemském Terneuzenu byl dnes za přítomnosti místního starosty a zástupců průmyslu otevřen nový závod na recyklaci demoličního odpadu z pěnového polystyrenu (EPS), který znamená milník v oblasti recyklace plastů v Evropě.

EPS je tvořen z 98 % vzduchem a 2 % polymerem. Vyznačuje se vynikajícími ochrannými a tepelně izolačními vlastnostmi. Doposud nebylo možné odpadní stavební polystyren s obsahem HBCDD kvůli platné evropské legislativě recyklovat. Samotný EPS je ovšem 100% recyklovatelný. 

Recyklační zařízení PolyStyreneLoop bylo postaveno s cílem prokázat technickou a ekonomickou proveditelnost velkoplošného řešení uzavřeného cyklu pro recyklaci demoličního odpadu z EPS. Zpočátku bude recyklovat stavební a konstrukční odpad z Nizozemska i Německa a přeměňovat jej na nový, vysoce kvalitní suroviny pro izolační materiály. Později bude přijímat také demoliční odpad z dalších zemí.

Při získávání cenného bromu bude bezpečně odstraněn i dříve používaný retardér hoření HBCDD a další druhy nečistot, jako jsou stavební zbytky nebo cement.

Jsme nadšeni, že po mnoha letech tvrdé práce je toto zařízení konečně v provozu,“ uvedl Lein Tange, spoluředitel společnosti PolyStyreneLoop. „Přibližuje nás to o krok blíže k uzavření cyklu recyklace EPS v Evropě,“ dodává.

Závod je schopen ročně recyklovat 3 300 tun demoličního odpadu z pěnového polystyrenu pocházejícího ze stavebnictví, čímž ověřuje technickou, environmentální a ekonomickou proveditelnost nového recyklačního procesu, v němž lze pěnový polystyren obsahující HBCDD plně začlenit do oběhového hospodářství místo toho, aby se z oběhu vytratil. Později bude recyklovat také extrudovaný polystyren neboli XPS.  

Tento závod je přínosem pro Nizozemsko i Evropu,“ uvedla ve své video-zprávě nizozemská státní tajemnice pro infrastrukturu a vodní hospodářství Stientje van Veldhovenová. „PolyStyreneLoop je skvělým příkladem tvorby hodnot, startuje obří setrvačník a obchodní model, který si zaslouží, aby byl propagován; a to se také stane.“

Je úžasné mít v naší obci tento klíčový recyklační závod. Doufám, že přispěje k udržitelnější renovaci budov,“ řekl při oficiálním otevření starosta Terneuzenu, Erik van Merrienboer.

Právní struktura PolyStyreneLoop je rovněž jedinečná. Jejími členy je více než 70 zástupců průmyslu z celého hodnotového řetězce pěnového polystyrenu. Sdružení PolyStyreneLoop závod vybudovalo s podporou grantu programu Evropské unie LIFE. 

Na závěr akce vyjádřil Jan Noordegraaf, spoluředitel PolyStyreneLoop, poděkování společnostem ICL-IP, Lanxess, BEWi Circular, EUMEPS, Rabobank, Synthos, IVH, Rygol, Kingspan, FSDE, Philippine, HSV a Sunpor Kunststoff za sponzorování akce.  

O PolyStyreneLoop

PolyStyreneLoop je sdružení zastupující více než 70 společností z hodnotového řetězce pěnového polystyrenu. Mezi jeho členy patří výrobci polystyrenových surovin, výrobci pěny, dodavatelé aditiv, zpracovatelé pěny a recyklátoři a také EUMEPS, sdružení a hlas evropských výrobců pěnového polystyrenu. Jeho členem je i české Sdružení EPS.

O Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní profesní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Jde o firmy, které celkově zaměstnávají přes 1000 pracovníků a ročně zpracují více než 50 tisíc tun EPS. Sdružení EPS ČR je také členem Evropského sdružení výrobců EPS (EUMEPS). Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Snižování energetické náročnosti budov pomocí zateplení je významným krokem v plnění ekologických závazků České republiky a zároveň cestou k finančním úsporám domácností, firem i veřejného sektoru. Ročně je u nás zatepleno na 15 milionů m2 obvodových stěn. Jako klíčové izolanty jsou přitom používány fasádní desky z pěnového polystyrenu nebo minerální vlna. Na pěnový polystyren připadalo v roce 2019 přibližně 60 % trhu (vnější tepelně-izolační kompozitní systémy ETICS). Jeho obliba vychází z toho, že je levnější, lépe manipulovatelný a má stabilní izolační vlastnosti.