Rekuperace zlepší kvalitu ovzduší ve školách

Nesprávné větrání je problém, se kterým se setkává většina českých škol a školek.

Vysoké hodnoty oxidu uhličitého (CO2) v důsledku nedostačujícího a nesprávného větrání jsou přetrvávajícím problémem, s nímž se potýká většina českých škol a školek. Významného úspěchu při řešení tohoto alarmujícího stavu dosáhla Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC), které se prostřednictvím aliance Šance pro budovy podařilo v rámci 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí prosadit požadavek na kvalitní nucené větrání s rekuperací tepla ve vzdělávacích institucích.

Díky tomu bude mít 140 projektů renovací škol, jenž uspěly při získání dotace, učebny s dostatečným přívodem čerstvého vzduchu bez nutnosti manuálního větrání. Celková předpokládaná výše investice téměř půl miliardy korun do vzduchotechniky tak zajistí kvalitnější a zdravější vnitřní prostředí pro výuku dětí.

Únava, nesoustředěnost, ospalost a bolesti hlavy, to jsou jen některé z projevů nesprávného větrání ve školách. Trpět jimi mohou děti i jejich učitelé, protože v místnostech s vydýchaným vzduchem – a tedy se škodlivou vysokou koncentrací oxidu uhličitého – tráví podstatnou část dne.

O tom, že je cirkulace čerstvého vzduchu v těchto institucích dlouhodobě nevyhovující a přirozené větrání okny nepostačuje, svědčí kromě studií Státního zdravotního ústavu a Světové zdravotnické organizace i výsledky nedávno provedených měření.

Z těch vyplývá, že v prostorách bez systému nuceného větrání dosahuje množství CO2 v některých případech úrovně až 2500 ppm. Koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu přitom nesmí podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj překročit 1 500 ppm a podle doporučení by se měla spíše pohybovat pod hodnotou 1 000 ppm.

Podle hygienických norem pro školská zařízení pak musí být během výuky v učebnách zajištěn přívod vzduchu v množství 20 – 30 m3/hod. na žáka.

Dotace pomohou zdravějšímu prostředí v učebnách

Ke zlepšení vnitřního ovzduší v českých školách by však nyní mohlo dojít díky instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací tepla, kterou v rámci 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí prosadila Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s aliancí Šance pro budovy. Z vyhodnocení této výzvy plyne, že na dotace tak dosáhne 140 vzdělávacích institucí, které se do projektu zapojily a v nichž bude instalována vzduchotechnika v celkové hodnotě přibližně 420 mil. Kč.

„A podobná čísla se očekávají i u další dotační výzvy, která se zatím vyhodnocuje. Vnímáme to jako velký úspěch a přínos pro zdraví dětí v českých školách, protože dříve se počty instalací nuceného větrání ve veřejném sektoru pohybovaly pouze v řádu jednotek,“ uvádí výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda a dodává:

„Otázka přirozeného větrání bývá vzhledem k venkovnímu hluku, prachu, průvanu, ale i bezpečnosti dětí problematická. Dostatečné intenzivní větrání je přitom velice důležité a nezbytné nejenom pro schopnost koncentrace, ale i pro celkovou pohodu a zdraví dětí. Z tohoto důvodu jsme velice rádi, že se nám podařilo společně s aliancí Šance pro budovy opatření zlepšující kvalitu vnitřního prostředí prosadit.“

Měření ukazují tristní stav v českých školách

Na důležitost a přínosy systémů řízeného větrání s rekuperací tepla poukazuje Martin Bažant, produktový a projektový manažer společnosti ATREA, jež je předním výrobcem vzduchotechnických zařízení: „Série měření pomocí čidel CO2, která jsme ve školách provedli a v rámci kterých jsme srovnávali původní stav ovzduší ve třídách bez použití vzduchotechniky a stav po jejím instalování, ukázala jasné rozdíly. Naměřené hodnoty CO2 před instalací vzduchotechniky vysoce překračovaly povolené normy. Při provozu systému nuceného větrání s rekuperací pak výrazně poklesly pod hranici 1500 ppm a mnohdy klesly i pod 1000 ppm. Z mého pohledu by tato řešení měla být v současné době součástí každé novostavby nebo zásadní rekonstrukce, a to zejména ve vzdělávacích institucích, kde se dnes evidentně nedodržují požadavky stanovené legislativou. Aktivitu Rady z tohoto důvodu velice vítám a věřím, že přispěje ke zlepšení kvality prostředí českých škol a zdraví žáků.“

S nutností instalovat ve školách kvalitní systémy řízeného větrání souhlasí i Petr Kašík ze společnosti AMiT (výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci a automatizaci budov) a doplňuje: „Z našeho měření vyplývá, že přirozené větrání ve třídách není dostatečné. To je velmi dobře vidět na naměřených objemech CO2 ve vzduchu, které se během měření několikrát přiblížily až k hodnotě 2500 ppm. Z vlastní zkušenosti předpokládáme, že pokud by v místnosti nebylo kontrolní měřicí zařízení, nevětralo by se během výuky téměř vůbec, což je bohužel běžnou praxí ve většině českých škol. Zároveň je nutné podotknout, že ani relativně krátkým větráním okny, se během dne nepodařilo snížit koncentraci CO2 pod 900 ppm. Z tohoto důvodu je instalace nuceného větrání ve vzdělávacích zařízeních do budoucna nevyhnutelná.“

Boj se syndromem nezdravých budov

Nevyhovující nebývají ve školách jen hodnoty naměřeného oxidu uhličitého, ale i míra vlhkosti či teplota, které také souvisí s cirkulací vzduchu v místnosti a jeho obměnou. Optimální teplota by se měla pohybovat kolem 22 °C a relativní vlhkost v rozmezí 30 – 65 %.

Tyto faktory jsou velice podstatnými ukazateli zdravého vnitřního prostředí a společně s rychlostí proudění vzduchu utváří celkové mikroklima. V případě, že se tyto hodnoty nepohybují v uvedených rozmezích, mohou vést k řadě méně či více závažných zdravotních potíží, jako jsou bolesti hlavy, alergie, snížení imunity či respirační onemocnění.

Světová zdravotnická organizace je od 80. let souhrnně označuje pod pojmem syndrom nezdravých budov.

3 komentáře: „Rekuperace zlepší kvalitu ovzduší ve školách

 • 19. 6. 2024 (11.49)
  Trvalý odkaz

  Podle mě to bez toho dneska nejde. Otázka je pak cena. Nám firma VZT Praha spočítala byt na částku, se kterou jsem byl ještě relativně spokojený. Na druhou stranu je ale potřeba si říct, že jako nejsme rozhodně žádní chuďasové a vypláznout desítky tisíc za něco, co si přejeme, nám doma nedělá problém.

  Reagovat
 • 18. 10. 2023 (23.56)
  Trvalý odkaz

  Jestli to takhle půjde ve školách, tak naše ratolesti budou zdravější a učení jím půjde lépe. I já jsem si nedávno nechala doma nainstalovat systém rekuperace z internetových stránek https://rekuperace-aldes.cz/. Mohu konečně pořádně větrat bez obav, že se mi do domu dostanou nějaké nečistoty nebo alergeny. Pokud je vyvětráno jde mi vše hned lépe od ruky.

  Reagovat
 • 21. 3. 2017 (21.11)
  Trvalý odkaz

  Zajímalo by mě, jestli rekuperace mysli na volné ionty. Protože ty jsou zvlášť v těchto institucích nesmírně důležité. Pomer CO2 je jen jednou ze složek kvalitního vzduchu. Rekuperace ve svých filtrech zničí většinu záporných iontu, takže vzduch bude mít sice méně CO2, ale jeho kvalita nebude o moc vyšší než kvalita vzduchu v zakouřene hospodě. Otevřené okno je otevřené okno.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *