Map

Společné hranice, stejné zájmy – neprostupná poušť v takovém případě nemusí být bariérou, ale svorníkem. Zdroj: borderenergy.com