Obnovitelné zdroje v USA výrazně rostou, uhlí klesá

Od ledna do října roku 2014 se obnovitené zdroje energie podílely v USA na výrobě elektřiny 13 %. To je o procento víc než za stejné období minulého roku. Celkově je ale trend jasný: obnovitelné zdroje rostou, zatímco výroba elektřiny z uhlí klesá.

Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektřiny v USA od roku 2004 do roku 2014. zdroj: EIA
Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektřiny v USA od roku 2004 do roku 2014. zdroj: EIA

Největší podíl na výrobě elektřiny mají v USA i nadále uhelné elektrárny. Během října 2014 vyrobily 111 967 GWh. Dotahuje na ně ale zemní plyn, resp. paroplynové elektrárny, s 96 695 GWh. Třetí jsou jaderné elektrárny s 62 391 GWh.

Dále už se umisťují obnovitené zdroje energie: vodní elektrárny (17 051 GWh), větrné elektrárny (14 552 GWh), biomasa (3444 GWh), solární elektrárny (1468 GWh) a geotermální elektrárny 1373 GWh.

Zajímavé jsou dlouhodobé trendy. Proti roku 2004 vzrostl podíl OZE o 6 %, zatímco podíl uhelných elektráren klesl o zhruba 10 %. O více než 10 % pak vzrostl podíl výroby elektřiny ze zemního plynu.

Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.