Věděli jste, že zemní plyn je považován za ekologické palivo? Zjistěte, proč tomu tak je a jaké výhody jeho používání přináší

Zdá se vám výrok o tom, že zemní plyn je ekologickým druhem paliva poněkud zvláštní? Ihned vám vysvětlíme, proč tomu tak je a co vzniká i nevzniká při jeho spalování.

Ekologie na prvním místě

Při spalování zemního plynu uniká do ovzduší mnohem méně škodlivých látek než při spalování uhlí. Protože se ekologie stává horkým tématem a většina světových zemí se snaží chovat vůči planetě Zemi ohleduplněji, stává se zemní plyn poměrně oblíbenou variantou. Podle odhadů vystačí zásoby zemního plynu na dalších 200 let, tudíž má lidstvo spoustu času přejít během budoucích dvou století na čistě obnovitelné zdroje energie.

Spalování zemního plynu a co jste o něm možná nevěděli

Při spalování zemního plynu nedochází k úniku dioxinů, furanů, sazí ani prachu. Navíc množství oxidu siřičitého, který je do ovzduší při spalování vypouštěn, je téměř zanedbatelné. Spalování zemního plynu tudíž nepředstavuje tak extrémní hrozbu pro ovzduší jako například spalování uhlí.

Topit na zemní plyn se vám vyplatí

Čelíte-li právě rozhodnutí o tom, čím budete doma topit, zemní plyn byste měli vzít v úvahu. Ubydou vám starosti s tím, kde skladovat palivo a budete si moci užívat teplo rodinného krbu s vědomím, že do ovzduší nevypouštíte zbytečně ohromné množství škodlivin. Plynové kotle se navíc snadno ovládají a zajistí vám pohodlné a účinné vytápění celé domácnosti.

Není-li vám budoucnost planety lhostejná, zvažte přechod na zemní plyn. Při jeho spalování dochází sice k úniku škodlivin do ovzduší, ale v mnohem menší míře než při spalování uhlí. Proto je zemní plyn považován za ekologické palivo, které je vhodné i do domácností, které chtějí skloubit používání obnovitelných zdrojů energie s těmi, které obnovitelné nejsou, ale zároveň nejsou pro planetu takovou zátěží.

zdroj: placená inzerce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *