Ekologické bydlení

Rodinný dům, nízkoenergetické bydlení, zelená úsporám
   hledat:
03.
Srp

Ve střední Evropě je voda všude kolem nás, a proto obvykle nemáme ve zvyku ji považovat za nějakou mimořádnost. Jenže klimatické změny si vybírají daň i na proměně stávajícího, dosud stabilního, vodního režimu.

„Na to, aby voda jen tak po dešti odtekla do kanalizace, je až příliš vzácným zdrojem.“ Zdroj: DoepelStrijkers

„Na to, aby voda jen tak po dešti odtekla do kanalizace, je až příliš vzácným zdrojem.“ Zdroj: DoepelStrijkers27.
Srp

Celý svět se dnes snaží odstranit z životního prostředí škodlivé prvky a jejich sloučeniny, jako např. rakovinotvorné – azbest a těžké kovy, například olovo. Toxicita olova je zvláště významná pro dětský organismus. Trvalá expozice dětského organismu i nízkými dávkami olova je příčinou zpomalení duševního vývoje a nepříznivých změn v chování. Muži, kteří jsou vystaveni působení olova, mohou být ohroženi neplodností. Olovo se po vniknutí do organismu ukládá hlavně v kostech, krvi, játrech a slezině. Otrava olovem může vyvolat neschopnost koncentrace a učení, poruchu krvetvorby, leukémii, orgánové poškození. Nejvíce citlivé na olovo jsou těhotné ženy a malé děti. I stopy olova v okolním prostředí mohou vést při trvalém působení na organismu k následným těžkým onemocněním, protože olovo se v těle kumuluje a vylučuje se jen obtížně. Teď přišla řada na olovo a kadmium obsažené v plastových profilech okenních rámů a křídel. Málokdo ví, že běžné plastové okno o rozměrech 150/150cm obsahuje 410g čistého olova. V USA a Kanadě je nepřípustný obsah olova v plastových oknech již více než 20 let. Evropská komise v roce 1997 zadala pěti evropským výzkumným ústavům analýzu problému působení PVC na životní prostředí a lidské zdraví. Výsledek byl publikován v dokumentu nazvaném „Zelená kniha PVC“. Jedinou, tímto dokumentem doporučenou technologií, je výroba PVC bez použití přísad olova a kadmia, které jsou životu nebezpečné a nejvíce ohrožují životní prostředí.

GL systém – plastová okna
 

Ekologické bydleníMagazín Ekologické bydlení vydává Chamanne s.r.o. ISSN 1803-0211. RSS Mediálně zastupuje Impression Media. Naše další projekty Hybrid.cz