Hodina Země není o tom zhasnout, ale zamyslet se

Miliarda lidí po celém světě v sobotu 31. března zhasla ve 20:30 na hodinu světlo. Zapojili se tak do kampaně, kterou po celém světě pořádá Světový fond na ochranu přírody (WWF), v ČR pak Ekologický institut Veronica.

Hodina Země je celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména chápou závažnost probíhajících změn klimatu.
Hodina Země je celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména chápou závažnost probíhajících změn klimatu.

Symbolický happening Hodina Země se tradičně konal poslední březnovou sobotu od půl deváté místního času. Vlna tak obíhá celou planetu, když začíná na Fidži a končí za 24 hodin na ostrově Samoa.

Smyslem kampaně je zdůraznit, že změny klimatu může ovlivnit každý z nás, nejde jen o globální snahy. Příkladem chtěli jít některé mezinárodní i české firmy, které i na území ČR zhasnuly na hodinu světla. Právě firmy totiž patří k nejaktivnějším v oblasti snižování emisí CO2.

V ČR podpořila tento mezinárodní happening téměř stovka firem, mimo jiné třeba Vodafone, Telefónica Czech Republic, IKEA, Seznam.cz, Coca-Cola, Canon, síť hotelů Orea nebo ČSOB. Zapojili se i kavárny, restaurace a kina.

Zhasnutím světel na jednu hodinu ale pro firmy jejich snaha o ochranu klimatu nekončí. Hotely ParkInn podporují zaměstnance, kteří dojíždí na kole a letos chtějí získat certifikaci ekologických hotelů Green Key. Skupina Vodafone pracuje na své vizi týkající se snížení emisí CO2 do roku 2020 o polovinu oproti objemu z roku 2006/07.

Zelení operátoři

Vodafone je jediný z operátorů, kteří v ČR využívá síť, která je z většiny napájena z obnovitelných zdrojů. CSR senior manažer společnost Vodafone Přemysl Filip uvedl, že během Hodiny Země byla zhasnuta centrála v Praze a většina obchodů.

Jen Nonstop call centrum v Chrudimi snížilo spotřebu energie na nezbytné minimum, ale fungovalo. Pro zákazníky byly také připraveny designové svíčky a soutěž – kdo zašle fotku, jak tráví Hodinu Země, může soutěžit o chytré telefony.

Telefónica Czech Republic také nechala v provozu call centra, ztlumila však osvětlení na budovách i uvnitř na minimální přípustnou mez. Kromě toho zůstalo v provozu osvětlení, kde to nařizují zákony a vyhlášky, tedy zejména osvětlení únikových tras z budov. Došlo i k vypnutí log na administrativních budovách.

Také T-Mobile ztlumil světla na minimum, navíc odpojil korporátní web. Obě společnosti se snažili do akce zapojit také své zaměstnance.

Světelná loga zhasla

Hotely Orea jsou zapojeni do programu Zelená firma a neustále kladou důraz na snižování uhlíkové stopy, tedy i spotřeby energií. Šetrné zacházení s elektrickou energií je také jednou z oblastí, ke které se snaží vést své zaměstnance Park Inn by Radisson Hotel Ostrava.

Spousta dalších firem jako Siemens, Tesco nebo Canon, zhasla svá světelná loga, na vyhledavači Seznam.cz potemněla hlavní strana. Zapojená kina promítala spot Hodiny Země a před mnoha hotely na hodinu zhaslo venkovní osvětlení.

Nedá se říct, kolik domácností se přidalo, ale mohlo to být několik tisíc. Na Facebooku se plánovalo zapojit podle Labohého více než pět tisíc lidí. „Nejde ale o to, kolik lidí zhaslo na hodinu světla, ale o to, kolik z nich se zamyslelo nad svým životem a rozhodlo se začít chovat více ekologicky šetrně,“ upozorňuje Labohý.

Skutečně tedy není důležité, kolik se za hodinové zhasnutí ušetřilo energie, celý happening má mít hlubší dopad.


Ekologie jako dobrý byznys?

„Není v našich možnostech kontrolovat, co která firma skutečně dělá a co ne,“ přiznává Labohý, ale dodává, že firmy jsou v oblasti ochrany klimatu velmi aktivní. A to nejen v samotném snižování emisí, ale i v tlaku na politiky. Potřebují znát vizi do delší budoucnosti než je jedno volební období. Kampaň může prý změnit současný obraz firem v očích české veřejnosti a médií.Jsou totiž vnímáni jako hráči, kteří nemají o ochranu klimatu zájem.

Je Hodina Země při zapojování velkých nadnárodních firem stále ještě ekologický happening nebo už je to spíše marketingová akce? „Velmi zajímavá otázka,“ říká Labohý a dodává, že na Hodinu Země se možná dá dívat jako na marketingový tahák problematiky ochrany klimatu. Primárně ale kampaň prý míří na obce a lidi, firmy jsou v ní méně důležité. „Nemyslím si, že by se jednalo o marketingovou akci nadnárodních firem,“ přemítá Labohý.

Ctibor Jappel ze společnosti Telefónica Czech Republic říká, že zapojení do projektu Hodina Země má především symbolickou hodnotu. „Jde o to poukázat na problémy životního prostředí, nikoliv se je během jedné hodiny pokusit vyřešit,“ říká pro Ekobydleni.eu.

Aktivity v rámci energetických úspor zde prý přesahuj rámec této iniciativy a loga, osvětlení, obrazovky a ostatní spotřebiče jsou v nočních hodinách vypínány po celý rok. V posledních letech se prý snaží snižovat spotřebu elektrické energie vždy o dvě procenta ročně.

Šetření elektrickou energií se prý Telefónica Czech Republic nesnaží primárně využívat marketingově. „Společnosti by měly být úsporné přirozeně, bez ohledu na vlastní krátkodobý profit,“ říká Jappel. Od 1. dubna se mohou zákazníci na prodejnách obrátit na takzvané O2 Guru, kteří mimo jiné poradí, jak doma ušetřit elektřinu.

Ke kampani Hodina Země se přihlásila například i IKEA. Vyzvala zákazníky, aby kampaň podpořili, zhasli světlo a „přešli na zelenou“. Obchodní domy IKEA po celém světě zhasnuly většinu osvětlení uvnitř a kolem obchodního domu.

Nabízeli občerstvení za svitu solárních lamp a do šíření osvěty se zapojili i zaměstnanci. IKEA ovšem říká, že trvalá udržitelnost je „nedílnou součástí každodenní práce a základní kámen konceptu IKEA“.

Díky zavedení energeticky úsporných opatření se prý společnosti IKEA za posledních 5 let podařilo ve všech obchodních domech snížit spotřebu na 50%. A to i navzdory tomu, že se počet zákazníků zdvojnásobil. IKEA navíc od roku 2008 používá 100% obnovitelnou elektřinu, díky které každoročně ušetří více než 8 500 tun CO2.

Kolik energie se ušetří díky hodině tmy však IKEA neměří. Stejně tak není prý změřený marketingový přínos. „Myslím, že na tuto akci zákazníci slyší, ani si nestěžují, že máme ztlumená světla. Každým rokem je to víc a víc zřejmé,“ říká Hana Brychtová zastupující značku a dodává, že je Hodina Země vždy spojena se speciální nabídkou na úsporné žárovky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *