Technologie NightTune společnosti Thorn snižuje úroveň světelného smogu

Stále více měst se dnes potýká se světelným znečištěním, jako nežádoucím vedlejším efektem veřejného osvětlení. Provozovatelé veřejného osvětlení musí zajistit intenzitu osvětlení stanovenou normami pro bezpečných pohyb chodců i vozidel v nočních ulicích, ale zároveň zabránit nežádoucímu rozptylu světla do různých směrů – tedy vzniku tzv. světelného smogu. Globální dodavatel interiérových a exteriérových svítidel Thorn, patřící pod skupinu Zumtobel Group, proto vyvinul technologii NightTune, se kterou jsou LED svítidla značky Thorn schopna zajistit dokonalé osvětlení pro lidi a současně i ochranu noční oblohy a biologické rozmanitosti.

S termínem světelný smog se setkáváme od 70. let minulého století, kdy jej začali používat astronomové. Intenzivní umělé osvětlení ve městech a rozptyl světla do všech směrů totiž výrazně omezuje možnost pozorování noční oblohy nejen prostým okem, ale i astronomickými dalekohledy. Veřejné osvětlení má sice zásadní přínos pro bezpečnost ve městech, ale zároveň narušuje přirozený rytmus střídání světla a tmy. Díky technologii NightTune ale již není nutné volit mezi intenzivním osvětlením a omezením nežádoucích světelných emisí. 

Moderní LED technologie NightTune exteriérových svítidel Thorn upravuje úroveň světla vyzařovaného světelným zdrojem, stejně jako jeho barevnou teplotu tak, aby vyhovovala konkrétní noční době. Tato technologie umí také reagovat na aktuální úroveň provozu a přítomnost lidí a případných zvířat v osvětlovaném prostředí. Svítidla s technologií NightTune zajišťují úroveň osvětlení nezbytnou k vytvoření bezpečného prostředí v ulicích měst, ale zároveň nenarušují spánek obyvatel okolních domů ani přirozené prostředí nočních živočichů. Omezením světelného smogu přinášejí LED světla Thorn s technologií NightTune nad města zpět noční oblohu plnou hvězd. 

„LED technologie svítidel má celou řadu výhod, ať už jde úsporu energie nebo možnosti přesného řízení intenzity a teploty osvětlení. S NightTune ale přinášíme inovaci, se kterou můžeme ulice měst osvětlit tak, abychom vyhověli požadavkům na bezpečnost a současně zabránili nežádoucím vlivům zbytečně intenzivního osvětlení,“ vysvětluje Jan Vacek, výkonný ředitel ZG Lighting Czech Republic s.r.o., české pobočky nadnárodní společnosti Zumtobel Group.

Technologie NightTune staví na využití nepřímého osvětlení, rozptylovacích fólií, detekce pohybu a řízení teploty vyzařovaného světla. Světla Thorn s technologií NightTune kombinují světlo dvou skupin LED světelných zdrojů, se kterými lze řídit osvětlení od teplejšího světla na úrovni 2 200 K po středně teplé světlo s 3 000 K s možností různých úrovní jasu. Při detekování průjezdu vozidel nebo pohybu chodců se zvýší jas i teplota světla, zatímco prázdné ulice osvětluje přirozenější a méně jasné světlo. 

Sdílet: