Typový pasivní dům BAHAL

Typový pasivní dům BAHAL

Typový pasivní dům BAHAL

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.