V Praze začal festival reSITE. Zažijte město jinak!

Festival reSITE si klade za číl učinit na tento týden z Prahy ideální město k životu. Nabízí umění na ulici, netradiční procházky centrem či cyklojízdy. Festivalu reSITE se různými formami zaměřuje na kvality městského života a veřejných prostor či efektivní územní plánování. Leitmotivem pilotního ročníku festivalu, jehož cílem je představit různé pohledy na tvorbu a efektivní proměnu měst, je plánovaná proměna pražských nábřeží.

Festival nabízí během celého týdne bohatý program pro nejširší veřejnost: projížďky na kole s výkladem, „dočasný“ park na Náplavce, pouliční představení, netradiční procházky Prahou, společný tanec argentinského tanga, dětské kresby vyjadřující, jak by to mělo ve městě vypadat, nebo českou premiéru dokumentárního snímku o tom, jak městský design ovlivňuje náš každodenní život.
Festival nabízí během celého týdne bohatý program pro nejširší veřejnost: projížďky na kole s výkladem, „dočasný“ park na Náplavce, pouliční představení, netradiční procházky Prahou, společný tanec argentinského tanga, dětské kresby vyjadřující, jak by to mělo ve městě vypadat, nebo českou premiéru dokumentárního snímku o tom, jak městský design ovlivňuje náš každodenní život.

Projížďku na kole s výkladem, „dočasný“ park na Náplavce, dětské kresby vyjadřující, jak by to mělo ve městě vypadat, nebo českou premiéru dokumentárního snímku o tom, jak městský design ovlivňuje náš každodenní život, nabízí od dnešního dne do 27. května festival reSITE.

Pilotní ročník akce s podtitulem Města jako místa pro život na několik dní pozmění tvář metropole; na piazzettě Národního divadla vyroste obří bublina Rosy – multifunkční objekt z dílny berlínského umělecko-architektonického seskupení Raumlabor.  

V něm se kromě odborných diskuzí a workshopů zaměřených na městský design uskuteční také například interaktivní dílna pro veřejnost zaměřená na možné využití vltavského nábřeží, výtvarný program a hry pro děti, prezentace festivalu United Islands, společný tanec argentinského tanga nebo promítání dokumentárního snímku s názvem Urbanized. Pavilon Rosy bude přístupný veřejnosti od pátku 25. do neděle 27. května.

Přehlídka nabídne bohatý program pro nejširší veřejnost včetně dětí, ale také ryze odbornou náplň. Řada předních architektů či urbanistů z různých koutů světa, stejně jako zástupci samosprávy, občanské iniciativy, developeři i řadoví občané budou v Praze diskutovat o tom, jak zvýšit kvalitu života ve městě či vtáhnout obyvatele do dění ve veřejném prostoru.

Pořadatelé se pokusí definovat ideální město, které bude vstřícné k potřebám jeho obyvatel. Jak říkají, doba se vyvíjí a podoba měst s ní. „S realizací tohoto projektu přicházíme v době, kdy česká metropole řeší nový územní plán a kdy je transparentnost v jednání představitelů měst stále diskutabilnější záležitostí. Věřím, že se do připravovaných akcí s chutí zapojí nejen obyvatelé Prahy a napomohou tak společnými silami vytvořit nové vize o podobě tohoto města,“ dodává Martin Joseph Barry, ředitel festivalu.

Festival se koná pod záštitou primátora hl. města Prahy Bohuslava Svobody, Velvyslanectví USA v Praze a České komory architektů. Hlavními organizátory festivalu jsou reSITE, Architektonický Institut v Praze [ARCHIP] a Nadace Partnerství. Program pro veřejnost je bezplatný.

Leitmotivem festivalu, jenž se uskuteční na různých místech v Praze, je nástin možností, jak by se dala řešit nová podoba jeho nábřeží. K tématu se vztahuje řada aktivit, které vyvrcholí zmíněným provizorním parkem vytvořeným na Náplavce u Výtoně.

V sobotu si zde návštěvníci budou moci za odborné asistence vytvořit vlastní lavičku, posedět v parku a zůstat i na odpolední grilování u řeky za hudebního doprovodu.

Na pátek a sobotu jsou připraveny netradiční městské hry pro dospělé v podání energické skupiny I SPY. Účastníkům nabídnou možnost poznat centrum Prahy z neobvyklých úhlů pohledu – na šlapadlech, na prkně, na mostech či na žebříku… Ukážou nejen zajímavá zákoutí, ale také, že veřejný prostor je možné využívat jako zábavnou platformu.

Jedním z hlavních bodů programu festivalu bude přednáška amerického architekta, autora přeměny Times Square a zakladatele norského krajinářského ateliéru Snøhetta, Craiga Dykerse. Tento klíčový přednášejcí festivalu reSITE promluví o veřejných prostranstvích v kontextech přírody a “lidské” přírody v sobotu od 16:00 na Nové scéně.

Jeho mimořádná přednáška jistě zaujme nejen architekty, ale i příznivce kvalitního městského designu z řad veřejnosti.

Páteční i sobotní večer láká na piazzetu Národního divadla a do kina Světozor na dokument Garyho Hustwita, Urbanized, jenž umožní nahlédnout do zákulisí městského plánování a představí rozmanitou sérii projektů městského designu.

Ve filmu vystupují přední američtí architekti, urbanisté, politici, stavitelné i myslitelné včetně Normana Fostera, Oscara Niemeyera, Rema Koolhaase či Jana Gehla a výjimeční občané, kteří přispěli k pozitivní změně života ve vlastních městech. V sobotu bude projekce zpestřena následnou diskuzí o filmu za účasti hostů jako Alexandros Washburn (hlavní plánovač města New York) či již zmíněný architekt Craig Dykers.

O aktivní zábavu doplněnou estetickými zážitky se postará sobotní dopolední cyklojízda centrem Prahy. Ať už na vlastním či zapůjčeném kole na účastníky čeká okruh po pražských architektonických skvostech ve stylu neo-renesance s odborným výkladem.

Na bicykl se během festivalu chystá usednout i jeden z hlavních hostů festivalu – významná newyorská urbanistka Janette Sadik-Kahn, tvůrkyně více než 400 km newyorských cyklotras neodolá šanci pokochat se pražskými památkami z „jiné“ perspektivy.

Nábřeží naživo! budou moci ztvárnit děti i dospělí v rámci stejnojmenného workshopu. Cílem je vyvolat debatu o možném využití vltavského nábřeží a užít si zábavu i inspiraci při společném navrhování.

Workshop nabídne interaktivní diskuzi s moderátorem, komentovanou výstavu soutěže o nejlepší návrh pro vltavské nábřeží, vytváření modelu nábřeží z papíru a dřeva, ale nebude chybět ani výtvarná dílna pro nejmenší. Pořadatelem je Nadace Partnerství.

Dětem a jejich rodičům, stejně jako studentům a dalším zájemcům je určen workshop městské kresby Nakresli své město!, který je stejně jako předchozí workshop připraven na sobotu. Náplň neobvyklé dílny zavede její účastníky na historické náměstí, kde se mohou novým způsobem zapojit do veřejného prostoru a získat kladný vztah k městu skrze kreslení.

V sobotu a v neděli pak budou na piazzettě Národního divadla vystaveny designérské projekty finalistů mezinárodní soutěže Skanska Bridging Prague, jež si kladou za cíl zkvalitnění pražských nábřeží.

Ostatně, nábřeží je předmětem i multidisciplinárního studentského workshopu UrbanACT; jeho účastníci budou v úterý a ve středu navrhovat podobu prozatímního parku na pražské Náplavce. Výsledkem dvoudenního úsilí bude intervence, která se ve čtvrtek a v pátek uskuteční právě na vltavském břehu na Výtoni.

Pomyslnou tečkou za prvním ročníkem festivalu reSITE se v ikonickém pavilonu Rosy v neděli stane společný tanec ve stylu argentinského tanga, který definitivně přesáhne hranice všech městských zážitků. Prostor bude i pro odpočinek a posezení s přáteli u kávy či občerstvení. Vítány jsou i rodiny s dětmi, pro něž budou připraveny nevšední stolní hry s městskou tématikou.

O festivalu reSITE

Posláním festivalu je nastartovat diskuzi o institucionálních změnách v městském plánování, které povedou k větší otevřenosti celého procesu a budou orientovány na vytváření kvalitních veřejných prostor.

Český model městského plánování tradičně nabízí větší příležitosti pro rozhodování ponechaná volnému uvážení a více prostoru pro interpretace územního plánu, než je tomu v jiných zemích. Tento systém, zatížený neefektivitou a korupčním potenciálem, favorizuje určité zájmové skupiny, těžící z netransparentnosti celého procesu.

V poslední době se tato situace v Praze pozvolna mění. Jak veřejnost, tak některé samosprávy hledají alternativy k docílení větší transparentnosti a efektivity ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, a zaměřují se na kvalitu života a ekonomický růst pomocí udržitelného rozvoje.

Cílem organizátorů je přispět k posílení tohoto trendu a iniciovat spolupráci všech zúčastněných při úvahách o budoucnosti Prahy. Město začíná zpracovávat nový územní plán a reSITE může pomoci při představování úspěšných zahraničních předchůdců stejně jako zkušených místních odborníků a iniciativ.

Jádrem festivalového programu je dvoudenní mezinárodní konference zaměřená na problematiku veřejných prostranství. Na akci, jež se uskuteční 24. a 25. května ve Veletržním paláci, potvrdili účast mnozí mezinárodně respektovaní odborníci.

Poprvé se tak spojí architekti, zástupci samosprávy, investoři i široká veřejnost, aby zahájili diskuzi nad budoucností městského plánování a začali společně hledat řešení s důrazem na zlepšování kvality veřejného prostoru a života ve městech vůbec.

Pozvání k diskusi přijali například věhlasný urbanista Jan Gehl z Kodaně, hosté z newyorského magistrátu Alexandros Washburn a Janette Sadik-Khan, Reinier de Graaf ze slavného rotterdamského architektonického ateliéru OMA či náměstek pražského primátora Tomáš Hudeček. Podrobný program konference je k dispozici na www.resite.cz.

Hlavním organizátorem festivalu reSITE je americký urbanista a krajinný architekt Martin Barry, držitel Fullbrightova stipendia, působící na FA ČVUT v Praze. Spoluorganizátory jsou Nadace Partnerství a mezinárodní vysoká škola architektury Architectural Institute in Prague (ARCHIP).

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *