Tesco v Jaroměři otevře ekologický obchod

První ekologicky šetrný hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v kontinentální Evropě otevře Tesco 10. února ve východočeské Jaroměři. Budova navržená stavebním oddělením Tesco je řešena jako energeticky soběstačná .  

Projekt byl jak z hlediska stavebního, tak technologického navržen tak, aby produkce CO2 byla snížena na minimum a byla vyrovnána neboli vynulována stejným množstvím CO2 spotřebovaným během pěstování zdroje energie.

„Soběstačnost budovy zajišťují dvě , které produkují dostatek energie pro celkový provoz hypermarketu. Jako palivo je v nich využit čistý řepkový olej, ze kterého jednotky vyrábějí nejen , ale také teplo pro vytápění a chlad pro chlazení objektu,“ popisuje Miroslav Friml, ředitel stavebního oddělení Tesco.

Na šikmých světlících střechy jsou nainstalovány . Jak kogenerační jednotky, tak solární kolektory jsou napojeny na absorpční výměník, který slouží pro přeměnu teplé vody na chladnou, která se tak stává zdrojem chladu pro objektové chlazení v letním období.

K úsporám energie dochází i díky dalším opatřením. Ve střeše jsou umístěny šedové světlíky umožňující přirozené prodejní plochy. Díky jejich severnímu nasměrování však nedochází v letním období k nežádoucímu přehřívání objektu.

Osvětlení prodejní plochy je stmívatelné, reaguje na zisky denního světla a automaticky upravuje intenzitu umělého osvětlení tak, aby bylo dosaženo požadované hladiny osvětlenosti. Dešťová voda je zachytávána v akumulační nádrži a následně použita na splachování WC, mytí podlah, zalévání zeleně apod.

Převratnou novinkou, kterou v blízké budoucnosti Tesco představí se společností , je pro , které bude umístěno přímo na parkovišti hypermarketu. Noví majitelé si tam budou moct auto dobít.

Doba výstavby nového obchodu trvala 18 týdnů, celkové investice jsou o necelých 30 % vyšší než u srovnatelného standardního objektu. „Návratnost investic očekáváme v horizontu 14 let,“ říká Miroslav Friml a doplňuje: „Snižování vlastních emisí a dopadu na pomocí efektivního využívání moderních technologií patří k prioritám společnosti Tesco všude na světě. Díky úsporám energie a využívání chceme do roku 2020 snížit naši uhlíkovou stopu na polovinu hodnoty, kterou jsme dosahovali v roce 2006, a do roku 2050 se chceme stát celosvětově společností s nulovou uhlíkovou stopou.“

Společnost Tesco tímto ekologickým projektem navázala na své předchozí aktivity směřující ke snižování ekologické stopy. „Čtyři obchody v minulosti už byly například vybaveny technologií chlazení Cooltec s přírodním chladivem CO2, navíc uplatňujeme energeticky úsporná opatření jak v nových, tak i stávajících obchodech,“ upřesňuje Miroslav Friml.

tisková zpráva

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

Jeden myslel na “Tesco v Jaroměři otevře ekologický obchod

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *