Tání ledovců v Grónsku? Více než jedna příčina

Tající ledovce v Grónsku jsou dávány za příklad názorné ilustrace probíhajícího globálního oteplování. Klimatologové z Univerzity ve Washingtonu (UW) ale přicházejí s upřesněním.

Ilustrační foto: Ledovec v Baffin Bay Grónsko. Zdroj: en.wikipedia.org, licence public domain, autor Tech. Sgt. Dan Rea, U.S. Air Force
Ilustrační foto: Ledovec v Baffin Bay Grónsko. Zdroj: en.wikipedia.org, licence public domain, autor Tech. Sgt. Dan Rea, U.S. Air Force

Příčinou tání ledovců v Grónsku podle nového výzkumu vědců z UW rozhodně nejsou jen klimatické změny. Přibližně polovinu z výsledného efektu je zapotřebí přičíst na vrub jinému meteorologickému procesu.

Onou opomíjenou příčinou má být podle odborníka na atmosférické procesy, Quingha Ding, klimatická variace s původem v Tichomořské oblasti, která nikterak nesouvisí s procesem globálního oteplování.

„Jistě, pořád je tu efekt související s uvolňováním oxidu uhličitého do atmosféry, ale je dobré vědět, že v Grónsku se nehraje jen s globálním oteplováním.“

Příklad Grónska, které se může za několik desetiletí znovu stát zelenou zemí, tak jak jí popsali Vikingové na svých objevných cestách, patří mezi ty, s nimiž se často mediálně manipuluje.

„Ano, severní oblasti Kanady a Grónska skutečně zažívají od osmdesátých let pozorovatelné oteplení. A pohled na odtávající se, trhající se masy ledovců se dá dobře prezentovat jako výsledek působení globálního oteplení.“

Meteorologické stanice na severní polokouli začali mapovat nárůst teploty v Grónsku kolem roku 1979. Od té doby tu připadá na jednu dekádu zvýšení průměrné teploty asi o jeden stupeň. Podle Dinga to ale není tak snadné.

„Musíme porozumět, proč za posledních třicet let nebyly v této oblasti projevy globálního oteplování uniformní. Pozorované zvýšení teploty se totiž neprojevuje pozvolnou gradací, ale spíše skokově. A je zapotřebí ještě vysvětlit, proč se tak děje.“

Model Pacifické klimatické variace potvrzují i další odborníci. Profesor David Battisti (UW) popisuje, že: „Stávající uspořádání změn v tropickém Tichomoří vede k narušení cirkulace vzdušných mas, které se ve svém důsledku projevují oteplováním atmosféry v oblasti Grónska a severní Kanady. Jedná se ale o konzistentní a periodicky se opakující atmosférický jev, který nesouvisí s globálním oteplováním.“

Sdílet: