Přes 92 % Čechů řeší kvalitu pitné vody doma, tři ze čtyř Čechů chce omezit její spotřebu

I přestože je čistá voda jedním z klíčových zdrojů, kvalitní kohoutková voda doma není vždy samozřejmostí. Podle nedávného průzkumu společnosti Resideo řeší její kvalitu více než 92 % Čechů. 77,9 % Čechů pak věnuje pozornost tvrdosti vody a pro 71,7 % z nich je důležité používat úsporné systémy, které omezují spotřebu vody. 

Podle údajů Ministerstva zemědělství ČR využívalo už v roce 2017 vodovod téměř 94,7 % z celkového počtu obyvatel. V mnoha případech však voda, byť náležitě upravená, nesplňuje spotřebitelská očekávání týkající se její tvrdosti, chuti nebo vůně.

Požadavky na kvalitu vody rostou s věkem

Tři ze čtyř respondentů výzkumu považují za důležité, aby voda z vodovodu byla nejen kvalitní, ale také měla dobrou chuť. Pro 62 % oslovených to je přímo klíčové. Pouze 2 % dotazovaných Čechů označuje kvalitu a chuť vody za nedůležitou. Průzkum Resideo také ukazuje, že kvalita vody je o něco důležitější pro ženy (93,3 %) než pro muže (90,8 %). Z pohledu věku jsou rozdíly znatelnější – s rostoucím věkem je pro spotřebitele kvalita vody důležitější. Zatímco pro Čechy ve věku 18-29 let je kvalita vody velmi důležitá z 56,3 %, u věkové kategorie 60-64 jsou to už téměř tři čtvrtiny. 

Tvrdost vody řeší téměř 80 % Čechů

V domácnostech, které využívají vodu z vodovodu, je nejčastějším problémem její tvrdost. Tvrdá voda obsahuje významné množství vápenatých a hořečnatých solí, jejichž přítomnost není zdraví škodlivá, nicméně může být problematická pro některé druhy rostlin a velmi často také pro domácí spotřebiče, které s ní přijdou do styku, typicky, myčka nebo pračka. Udržení tvrdosti vody na přijatelné úrovni tak řeší téměř 78 % dotazovaných z venkova i měst.

Šetření vodou je důležité pro všechny bez ohledu na věk

Pouze menší část z celkového množství vody na Zemi je pitná. Jejím zdrojem je však pouze ta sladká, která představuje méně než 1 % světových zdrojů, její dostupnost a dostatek tedy nejsou samozřejmé. Omezování její spotřeby prostřednictvím specifického zařízení na úsporu vody je důležité pro tři ze čtyř respondentů. Pro 30,5 % je to dokonce klíčové. Obecně důležitost úspory vody vnímají více ženy (77,8 %) než muži (65 %), věk v tomto případě nehraje roli. Přes 40 % dotazovaných lidí mladších 30 let i starších 60 let se domnívá, že šetření vodou je potřeba.

Možnosti úpravy vody v domácnostech

Šetrnější využití vody lze kromě úprav vody v čističkách a změn našich každodenních návyků docílit i používáním zařízení, která řeší nejen kvalitu vody, ale také její úsporu, například filtry či změkčovací zařízení, která jsou schopna filtrovat nerozpuštěné látky jako rez, prameny konopí či zrnka písku, aniž by ovlivňovala kvalitu vody. Snížení spotřeby vody díky zabránění přetlakování umožňují i vhodné filtry, například Braukmann FK06, který snižuje tlak ventilu.

Resideo Braukmann FK06

Změkčení vody lze rovněž provádět i díky zařízením instalovaným přímo v domácnosti. Příkladem mohou být změkčovací stanice Braukmann – KS10S KaltecSoft a KS30E / KS30I KaltecSoft, které kombinují osvědčenou technologii iontové výměny s nejmodernějším regulačním ventilem. Zařízení určuje optimální úroveň výkonu v závislosti na spotřebě vody a má jeden vzorkovací ventil pro měření tvrdosti čerstvé vody (v bypassové poloze) i upravené vody (v provozní poloze). Umožňuje jak úpravu vody, tak její efektivní úsporu.

Resideo Braukmann KS30_30

Pro více informací o portfoliu vodních zařízení Resideo navštivte: https://homecomfort.resideo.com/sites/Cestina/cs-CZ/Pages/braukmann.aspx   

O Společnosti Resideo

Společnost Resideo je předním světovým výrobcem a distributorem systémových řešení komfortu a bezpečnosti v obytných budovách. Resideo může stavět na více než 130 letech zkušeností a vývoje. Díky tomu jsou naše výrobky instalovány a používány ve více než 150 milionech domácností po celém světě a každým rokem přibývá dalších 15 milionů instalací. Resideo spolupracuje s více než 110 000 profesionálními partnery prostřednictvím předních distributorů, včetně naší vlastní globální distribuční sítě ADI, která z více než 200 skladových lokací po celém světě dodává naše výrobky do 100 zemí světa. Pro více informací navštivte www.resideo.com.

Sdílet: