Obnovitelné zdroje jsou v obci Písečná novým trendem

Poctivou službu veřejnosti i životnímu prostředí poskytlo svým projektem ekologizace obce místní zastupitelstvo v moravskoslezské Písečné a v kategorii Obec soutěže ČR 2011 se umístila na prvním místě.  
vytápění tepelné čerpadlo
obrázek: tepelné čerpadlo EL-BA

Neefektivní a neekologické vytápění obce Písečná s dvěma sty obyvateli v Moravskoslezském kraji trápilo její zastupitele již několik let. Peníze z obecního rozpočtu z počátku samostatnosti obce plynuly výhradně do oprav komunikací a investice do ekologických projektů stály stranou.

Nové obecní zastupitelstvo se však v roce 2003 rozhodlo zařadit ekologizaci vytápění mezi své priority a během několika let se mu podařilo přesvědčit své občany o výhodách ekologického topení a změnit zažité energetické stereotypy.

Zastupitelé vypracovali několik možných alternativ, jak energetickou situaci obce vyřešit. Koncepty plošné plynofikace ani centrálního kotle se však mezi místním obyvatelstvem nesetkaly s úspěchem. Obec se proto rozhodla sledovat nejnovější trendy a nabídla svým občanům alternativní řešení používání .

V souvislosti se státní podporou ekologických projektů oslovila Písečany s možností individuálního řešení energetické situace. Pokud občané vymění stávající kotle na tuhá paliva za obnovitelné zdroje energie, obec jim pokryje třetinu nákladů a navíc jim poskytne bezúročnou půjčku na jeden rok.

Zastupitelé projekt obyvatelům pečlivě vysvětlili, pořádali veřejné diskuze a na odborné přednášky pozvali i několik společností poskytujících služby v alternativní energetice. Občané tak měli možnost posoudit výhody kotlů na , či .

Starosta obce se navíc rozhodl jít příkladem a ve svém domě nechal instalovat kotel na pelety, na kterém spoluobčanům prakticky předváděl technologii v provozu a mohl tak demonstrovat její účinnost, provoz, náklady a celkovou efektivitu.

Díky zaujetí pro věc, trpělivosti a vytrvalosti ve vysvětlování, se nakonec podařilo získat pro ekologické vytápění první občany a Písečná se pomalu přeměňuje na „eko-obec“.

Dnes zde mají již 24 nových kotlů na dřevní pelety, tři tepelná čerpadla a dva kotle na dřevo. Každý rok se k projektu přidává několik nových domácností a ekologické uvažování se v obci stalo trendem.

Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.