Německo má prototyp vesnice 21. století

se postupně chystá uzavřít všechny , s tím, že bude v budoucnu klást důraz na elektrické energie. Říkáte si, že je to pošetilý plán, který nemůže nikdy fungovat? Opak je pravdou, může. S potěšením vám představujeme německou vesnici Wildpoldsried, která vyrábí z ekologických a obnovitelných zdrojů o 321 % víc energie, než sama spotřebuje!  
vesnice Wildpoldsried
Obrázek: Wildpoldsried

Vesnice nejenže vyrábí veškerou energii z obnovitelných zdrojů, ale také ji výhodně prodává. Zisk z prodeje nadbytečné energie je působivý – dosahuje 4 milióny eur každý rok. Není proto divu, že se v obci a v okolí usazují firmy poskytující servis pro nejrůznější typy zdrojů obnovitelné energie.

Vše začalo v roce 1997, kdy se zastupitelstvo obce rozhodlo zaměřit na ekologické projekty, tvorbu nových pracovních míst a také získat další příjmy do obecní pokladny.

vesnice Wildpoldsried
Obrázek: Wildpoldsried

Po více než 14 letech stojí v obci 9 občanských staveb, které mají na svých střechách . V posledních letech byly rovněž zbudovány 4 bioplynové stanice a v okolních kopcích postaveno 7 . Navíc je ve výstavbě pátá bioplynová stanice a další dvě větrné elektrárny.

Kromě občanských staveb, které jsou majetky obce, má na svých také 190 domácnosti. Aby výčet byl úplný, zmiňme ještě tři malé , které vyrábějí ve prospěch místních obyvatel.

vesnice Wildpoldsried
Obrázek: Wildpoldsried

Nejde však jen o energii. Vesnice také zbudovala ekologickou protipovodňovou ochranu a vybudovala přírodní systém na čištění odpadních vod.

Obec získala celou řadu národních a mezinárodních ocenění za její přístup k ochraně životního prostředí. Vedení obce rovněž pořádá pravidelné semináře pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět recept na úspěch vesnice Wildpoldsried.

Pokud jste přemýšleli o tom, jak si Němci představují svůj odklon od jaderné energie, tak odpovědí je vesnice Wildpoldsried. Je velmi pravděpodobné, že v 21. století bude většina německých měst a obcí vypadat podobně.

Sdílet: