Jak získat čas v boji proti globálnímu oteplování? Omezujme metan

Emise skleníkových plynů dosáhly v roce 2010 svého dosavadního rekordu. Odezvu to však vyvolalo jen pramalou. Boj s klimatickými změnami a globálním oteplením je během na dlouhou trať, a nikdo právě nepospíchá do další etapy. Většina závazků, přislíbených kroků a adekvátních reakcí je nastavena do roku 2020, a zatím běží čas. Přesto žurnál Scientific American uveřejnil na svém webu zajímavý článek, ve kterém shrnuje čtrnáct praktických a jednoduchých rad, které sice nezvrátí průběh globální změny klimatu, ale mohly by pomoci „koupit čas“.

Uhelná elektrárna - právě ty patří mezi největší producenty skleníkových plynů globálně
Uhelná elektrárna - právě ty patří mezi největší producenty skleníkových plynů globálně

Skleníkové plyny, to není jen oxid uhličitý, byť právě uhlíkem jsou všechny studie majoritně akcentovány. Pokud by se ale například teď podařilo snížit emise metanu, oxidu dusného a ostatních látek, začali bychom v předstihu řešit problém, který nás bude čekat za deset let.

Je to právě popílek v ovzduší, který poškozuje lidské zdraví a metan, který bude stále více ovlivňovat výnosy zemědělských plodin. Snížení jejich produkce a pročištění ovzduší by pomohlo snížit teplotu zemského povrchu o půl stupně, což se vyplatí nepřehlížet.

Narozdíl od oxidu uhličitého, jehož koloběh v atmosféře je komplexně provázán s řadou dějů, patří například takový metan a popílek mezi „krátkodobé“ záležitosti. Změna jejich zastoupení v ovzduší se projeví rychleji, tudíž může jejich omezení přinést téměř okamžitý výsledek.

„Pokud celý svět řeší, které zdroje je zapotřebí omezit a jaké přístupy zvolit pro příští desetiletí, nemělo by se zapomínat na kroky, které můžeme učinit ihned,“ tvrdí Veerabhadran Ramanathan, z oceánografického institutu v kalifornském San Diegu. „Jejich výhodou je totiž především to, že přinášejí efekt v horizontu týdnů a měsíců, nikoliv desetiletí.“

Jak tedy zpomalit proces globálního oteplování? Stačí například omezit únik metanu z uhelných dolů, jeho lapáním či spalováním, což by byl úkol především pro Čínu. Afrika, Střední východ a Rusko můžou zapracovat na úniku metanu z vrtů v rafinériích.

Američané a Číňané přispějí pro změnu lapáním unikajícího metanu ze skládek, a trochu víc se budou snažit, pokud jde o třídění odpadu a výrobu kompostu z biodegradabilních látek. Od věci by vůbec nebylo občas provzdušnit rýžová pole, a narušit tak růst metanogenních bakterií.

Ve světě je technologie bioplynových stanic stále nedostatečně rozšířená, a tam kde se ve velkém chová dobytek, by neškodily vyhnívací kalové jámy. S problémy se potýká také nedostatečné spalování paliva v motorech automobilů, kde by bylo rovněž účelné učinit ekologický pokrok.

Celkem čtrnáct kroků ke zpomalení globálního oteplení pojmenovává jednotlivé varianty, ať už se týkají celého světa, nebo jen určitých států. Zajímavé je, že náklady na implementaci těchto návrhů jsou srovnatelně nižší, než zisk, který přinášejí. Je tedy otázkou, jestli se studii Ramanathanově studii dostane sluchu.

scientificamerican.com

Jeden myslel na “Jak získat čas v boji proti globálnímu oteplování? Omezujme metan

  • 23. 1. 2012 (16.21)
    Trvalý odkaz

    Zaráží mne, že v celém článku autor až programově ignoruje hlavní zdroj emisí metanu – intenzivní chovy „hospodářských“ zvířat. Živočišná produkce se na klimatických změnách podepisuje výrazněji než třeba veškerá celosvětová doprava. Jedním ze způsobů jak brzdit nepříznivý vliv civilizace na přírodu tedy je omezit nebo se i zcela zříct živočišných surovin.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *