Ekovýchova v záchranných stanicích živočichů

Hlavním účelem záchranných stanic živočichů není jen péče o zraněná nebo jinak handicapovaná volně žijící zvířata. Jde především o osvětu a vzdělávání veřejnosti včetně dětí. Stanice jsou sdruženy v Národní síti záchranných stanic živočichů (NSZS).

S ekologickou výchovou je třeba začít už v ranném dětství. foto: Parazoo.cz (využito se svolením)
S ekologickou výchovou je třeba začít už v ranném dětství. foto: Parazoo.cz (využito se svolením)

Některé stanice se do hloubky věnují ekovýchově. Právě s tou je dobré začít hned u malých dětí, aby si osvojily kladný a ohleduplný vztah k přírodě. Ten dnes bohužel mnoha dětem a adolescentům chybí. Mezi stanice, kterým tohle není lhostejné, patří například Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim

Tuto stanici založil Český svaz ochránců přírody v roce 1994. O živočichy tam pečuje tým profesionálních odborníků včetně veterinárního lékaře. Pomáhají i dobrovolníci. Stanice se nachází v prostorné zahradě Podblanického ekocentra a nese název para ZOO.

Předpona „para“ znamená, že někteří tamní živočichové kvůli trvalým následkům zranění pak nemohou být vypuštěni zpět do přírody. Ti už zůstanou v trvalé péči ošetřovatelů a jejich smutné příběhy slouží ke vzbuzení lítosti návštěvníků.

Často právě soucit je přivede k většímu zájmu o prevenci zranění zvířat a o získání více informací, jak jim pomoci. Nejoblíbenější ze všech se stala vydra Bublina.

Snížit dopady

Stanice si klade za cíl snížit negativní dopady lidského jednání na život volně žijících zvířat i přírody jako celku a motivovat návštěvníky k ochraně živočichů. U voliér a výběhů jsou vystaveny informace o biologii jednotlivých zvířat.

Výstava o tom, jaká nebezpečí hrozí živočichům v přírodě, je doplněná o možnosti preventivních opatření. Nachází se tam i expozice ptačích budek. Je možné se také dozvědět, jak oživit svou zahradu třeba biotopovým jezírkem nebo k čemu slouží domečky pro hmyz.

Důležitým úkolem stanice je i poskytování informací a poradenství. Týká se to postupů v případech ohrožení zvířat nebo jak jednat, když dojde ke střetu zájmu člověka s živočichem. K předávání praktických informací výborně slouží modely, výstavky a další instalace.

Odborně vyškolení pracovníci využívají pedagogické metody. Sledují cíle a aktivně zapojují účastníky. Pedagogicky vyškolení lektoři jsou nedílnou součástí záchranné stanice. Díky nim je vzdělávací program úspěšný.

Tato stanice se aktivně podílí na ekologické výchově. Tu rozdělují na čtyři hlavní okruhy podle cílových skupin. Jedná se o osvětu veřejnosti, ekoporadenství, spolupráci se školami, mimoškolní výchovu dětí a mládeže a práci s dobrovolníky. Jejich působení je velmi rozsáhlé.

Osvěta veřejnosti

Ekovýchova záchranné stanice ČSOP Vlašim se snaží působit na širokou skupinu lidí. Využívá k tomu své expoziční části, nejrůznější tiskoviny a letáky, spolupráci s médii, pořádání různých akcí, webové stránky i Facebook.

Vydali již tři desítky odborných publikací. Mezi ně patří například Ptáci Podblanicka, Ryby a mihule České republiky, Vážky, Ježci a další. Každý týden pracovníci stanice vydávají minimálně jednu tiskovou zprávu o zajímavých zvířatech přijatých do jejich péče, upozorňují na příčiny jejich zranění, píší o aktuálních tématech v problematice ohrožování zvířat a dalších významných událostech.

Podobné zprávy se objevují občas i v rozhlase a televizi. Stanice každoročně pořádá několik akcí pro veřejnost. Například tradiční Vánoce se zvířátky, den otevřených dveří v léčebném areálu stanice či vypouštění vyléčených pacientů. Blízkost zvířete budí v lidech sympatie a zážitek z chvíle vypuštění je motivuje k podílení se na ochraně přírody.

Ekoporadenství

Lidé se na pracovníky stanice obracejí s nejrůznějšími dotazy. Ti jsou připraveni okamžitě poskytovat odborné informace a rady. Konzultace se týkají většinou možnosti ohrožení nějakého zvířete, legislativy, jak správně přikrmovat ptáky, jak pomoci ježkům nebo jak upravit zahradu, aby v ní žili různí živočichové apod.

Setkávají se i s otázkami typu: jak se zbavit netopýrů na půdě, jak zlikvidovat strakapouda ničícího fasádu domu atd. Podávají informace také nálezcům zraněných zvířat.

V takových případech se řeší především druh zvířete a důvod jeho zranění. Následně se provádí opatření, které by mohlo podobnému zranění v budoucnu zabránit.

Zástupci stanice provozují informační stánky na veřejných akcích. Říkají jim mobilní ekoporadny. Ty je možné navštívit například na Májových slavnostech ve Valšimi nebo na Růžových slavnostech v areálu zámku Konopiště. Samotné Podblanické ekocentrum má také veřejně přístupnou odbornou knihovnu.

Spolupráce se školami

Školy si mohou objednat výukový program vedený vyškolenými pedagogy. Pro první až druhou třídu ZŠ slouží program Zvířecí detektivové. Děti se v něm naučí poznávat stopy, zvuky a maskování zvířat. Stanou se zvířecími detektivy, kteří odhalují příčiny zranění volně žijících živočichů.

Pro děti druhého stupně ZŠ připravili program: Můžete nám pomoci? Prostřednictvím příběhů zvířat ze záchranné stanice je dětem představena činnost a funkce záchranné stanice.

Středoškolákům je určen program Zvířata a my. Je zaměřený na širší problematiku vztahu člověka a ostatních živočichů s důrazem na domestikaci, otázku pokusů na zvířatech a lov a chov zvířat pro získávání kožešin. Studenti odborných středních a vysokých škol chodí do stanice získávat praktické vzdělání.

Práce s dobrovolníky

Kromě studentů, kteří zůstávají ve stanici i nad rámec praktické výuky pomáhají i děti z oddílů mladých ochránců přírody především s péčí o zvířata.

Tím je podněcována osobní aktivita a budování vztahů s živočichy. Stanice nabízí i možnost stát se adoptivním rodičem některého zvířete z para-ZOO. Ti pak svého svěřence mohou navštěvovat a pečovat o něj.

Zájem je velký

V Podblanickém ekocentru je možné navštívit i komentovanou prohlídku s průvodcem a dozvědět se o činnosti záchranné stanice a o ochraně zvířat ještě mnohem více. Ode dne otevření do konce roku 2012 navštívilo paraZOO 6517 zájemců. Do vzdělávacích programů se ročně zapojuje kolem 300 dětí. Záchranné stanice sdružené v NSZS navštívilo v roce 2012 okolo 150 tisíc lidí.

Pracovníci a dobrovolníci záchranných stanic neustále získávají nové zkušenosti s péčí o zraněné a handicapované živočichy. Taková práce jim přináší dobrý pocit z toho, že mohou pomáhat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *