Dotace pro fosilní zdroje 12x převyšují dotace pro obnovitelné energie

Podle Mezinárodní energetické agentury bylo v roce 2008 vydáno na dotace pro fosilní zdroje energie celosvětově 557 mld. dolarů. To je až dvanáctkrát více, než kolika penězi o rok později státy světa podpořily – tato částka se pohybovala mezi 43 a 46 mld. dolarů.  
fosilní paliva - uhelná elektrárna Datteln Německo

či , obnovitelné zdroje obecně, jsou často nahlíženy jako odvětví, které může fungovat pouze díky štědrým státním . Zdaleka nejnákladnější formou této dotace jsou dnes subvencované výkupní ceny zelené elektřiny v , kde se každý rok takto „provaří“ miliardy euro. Tato částka ale postupně klesá.

Legislativci v v minulých pár letech vytvořili v naší zemi díky vysokým výkupním cenám tak dokonalé podmínky pro provoz , že se sem začal stahovat kapitál z celého světa, včetně a Německa. Celá situace se samozřejmě stala terčem kritiky, protože ve výsledku to bude znamenat odčerpání desítek miliard korun z kapes běžných občanů.

Uhelné elektrárny dotujeme ještě víc

Existují však studie, které upozorňují, že klasické fosilní zdroje – plynové, uhelné a jsou státem (tedy z peněz daňových poplatníků) taktéž silně dotovány. Jde jen o to podívat se na celý problém komplexně. Např. studie webu Mindfully.org zdůrazňuje, že je třeba brát v potaz vše co souvisí s transportem fosilních paliv, , mořeplavbu, řeky, přístavy. Je to stát, kdo z větší části financuje strategickou , kterou lze považovat za jistou formu dotace. Samozřejmě, že čátečně slouží i obnovitelným zdrojům energie – primárně je však určena pro transport strategických surovin.

Až donedávna, před zavedením emisních povolenek, navíc nikdo nebral v potaz náklady na odstraňování znečištění. Znečištění řek a půdy však stále zůstává prakticky nepovšimnuto. Přitom ze strany vlád je pak jejich čištění brutálně nákladné, jak dokazuje dosud nejdražší ohlášená veřejná zakázka v historii České republiky – právě na odstranění starých ekologických škod.

Surovinové ekonomiky

Studie Davida Victora vydaná Globání dotační iniciativou v dubnu 2010 ukázala, že nejvyšší dotace pro fosilní paliva existují v Iránu, Rusku, , Indii, Saudské Arábii a Venezuele. To znamená ve výsledku např. i dotovaný levný benzin pro . Jenže právě snadná dostupnost fosilních paliv prohlubuje závislost na nich a zabraňuje rozvoji obnovitelných či alternativních zdrojů, protože investoři se domnívají, že bez nebudou životaschopné.

Např. situace v Číně se v posledních letech výrazně mění díky tomu, že tamní vláda si uvědomila svou závislost na dovozu surovin ze zahraničí. V současné době předstihla Čína i donedávna první Spojené státy ve spotřebě energie a stala se „světovou jedničkou“. Více než miliardová země spotřebuje nejvíc energie na světě. Aby ale mohl růst pokračovat, bude nezbytné, aby Čína přinutila část populace přejít na obnovitelné zdroje.

Změna je nutná

To se podaří jedině tak, že budou ubývat subvence pro fosilní paliva a naopak přibývat dotace na alternativní zdroje obnovitelné energie. Vyřeší to alespoň z malé části jak strategické geopolitické problémy, tak i problémy domácí s obrovským znečištěním životního prostředí. Podle názoru odborníků naopak třeba Spojené státy nedaní fosilní paliva tolik, jak je třeba k tomu, aby byly vyrovnány náklady na spálení.

„Čím častěji budou spotřebitelé platit plnou cenu za fosilní paliva – cenu, která odráží skutečné náklady na spálení paliva v ekonomice a životním prostředí – tím jednodušší bude pro tržní síly podpořit bezpečnější a čistší zdroje energie,“ uzavírá Victor svou nedávnou studii.

zdroj: Science Daily, Bloomberg, foto: wikimedia commons, autor: Arnold Paul
Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.