Větrné elektrárny ovlivňují změny klimatu asi jako otevření dveří od ledničky

Nedávná zpráva vydaná v magazínu Nature climate change popisuje změnu teplot měřených v těsné blízkosti větrných farem, zejména během noci. Elektrárny svými lopatkami míchají teplé a studené proudy vzduchu, které přes ně obtékají. Závěr studie byl, že k promíchání vzduchu dochází jen v těsné blízkosti větrné farmy. Jak ale uvádí i sám autor studie, jedná se především o vliv lokálního významu. Navíc dle odborníků může být dokonce toto mísení vzduchu prospěšné.

Větrná turbína světoznámé dánské společnosti Vestas, foto: Vestas
Větrná turbína světoznámé dánské společnosti Vestas, foto: Vestas

Profesor Steven Sherwood, zástupce ředitele Výzkumného centra pro změnu klimatu na Univerzitě v Novém Jižním Walesu tvrdí, že studie je poměrně důvěryhodná. Navíc dodává: „Dává to smysl, protože v noci se zem stává mnohem chladnější než vzduch jen několik stovek metrů nad povrchem, a větrné elektrárny vytvářejí jemné turbulence blízko země, které způsobují rozmíchání vzduchu, proto není vzduch při zemi až tak chladný. Tuto stejnou strategii běžně používají i ovocnáři, kteří létají helikoptérami nad sady (častěji než větrné elektrárny), aby tak bojovali proti ranním mrazíkům. “

S tím se ztotožňuje i Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE).„Za lopatkami větrné elektrárny se vytvoří prostor s turbulencemi, kde se vzduch mísí. Po několika stech metrech se vítr opět ustálí, větrná masa se spojí a vypadá, jakoby žádnými lopatkami neprošla,“ komentuje princip míchání vzduchu předseda ČSVE Michal Janeček.

„To, že větrné elektrárny mají vliv na vzdušné proudy jen v malé míře, dokazuje i doporučení výrobců, že rozestupy mezi jednotlivými stroji mohou být již od 500 metrů. Za touto hranicí se vzduch již nevíří, a může roztočit další elektrárnu. To znamená, že už dále nemá na nic vliv, natož na změnu klimatu.“

„Míchaní teplého a studeného vzduchu větrnou elektrárnou má na globální klimatické změny asi stejný vliv, jako když si doma otevřete ledničku, a do kuchyně vám zavane proud studeného vzduchu,“ dodává Janeček.

„Kdybychom postavili na území naší republiky jednu větrnou elektrárnu vedle druhé, vejde se jich tady asi 12,5 milionu, a ty bychom ještě museli postavit na kilometrových sloupech, abychom se dotkli mraků, a ovlivnili klima. Ve skutečnosti stojí v ČR elektráren jen 150, a nejvyšší z nich má 150 metrů,“ vyvrací představu o změně klimatu elektrárnami Janeček.

Navíc změny klimatu jsou způsobovány především emisemi CO2 v atmosféře v důsledku spalování fosilních paliv, což má globální dopady, zatímco efekt oteplování zmíněný ve studii je místní a je malý.

Výroba energie z větru nevytváří žádné emise, nepoužívá žádnou vodu a je ekologická. Větrná energie je proto součástí řešení změny klimatu, znečištění ovzduší a problému energetické bezpečnosti.

tisková zpráva
Sdílet: