Evropští vědci připravují obří větrné turbíny o výkonu 20 MW

mají dnes nejčastěji výkon mezi 2-3 MW, nejvyšší kolem 6-7 MW. Vědci z už ale prezentovali výzkum, díky kterému mají základní kameny pro stavbu o výkonu kolem 20 MW.  

foto: Gamesa

Jde o celoevropský výzkumný projekt UpWind. Začal již před pěti lety a účastních se ho více než 120 předních vědců. K dispozici mají rozpočet 23 milionů euro. Mají zodpovědět jasnou otázku: je možné stavět 20MW turbíny s využitím materiálů a metod, které dnes známe?

Jedna taková turbína umístěná v by mohla dodávat pro 15 000 až 20 000 domácností. Něco takového je v době, kdy počítá s co nejrychlejším kompletním odstavením více než žádoucí.

Právě v Severním moři se mají pro stát hlavní náhražkou atomových elektráren. Jenže současné turbíny jsou příliš málo výkonné a jejich instalace příliš nákladná na to, aby něco takového bylo možné v rozumném časovém i investičním horizontu provést.

Výzkum tak, že z 16 – 20 000 komponentů ze kterých se dnes skládá běžná větrná turbína se zaměřil na ty hlavní, a pokusil se zodpovědět výše uvedenou otázku doplněnou o dodatek: „Je to také ekonomicky schůdné?“

„Celkový závěr který si odnášíme z výzkumu projektu UpWind je, že pokud postavíte 20 MW turbínu založenou na současných technologiích a metodách, bude asi o 15-20 % dražší než dnešní běžné turbíny,“ řekl Peter Hjuler Jensen z Dánské technické univerzity, která se na výzkumu podílí.

Právě tato univerzita k projektu UpWind významně přispěla vývojem chytrých lopatek rotoru, které se dokážou pohybovat směrem nahoru a dolů podobně jako klapky . Druhou významnou oblastí kde univerzita přispěla je výzkum LIDAR technologií, které měří vlastnosti větru laserovými technologiemi.

Ty mají proti klasickým anemometrům výraznou výhodu, kterou Jensen názorně ilustruje: „Představte si fotbalové hřiště. Anemometr dokáže změřit větrné podmínky v oblasti odpovídající jedné malé tečce uprostřed tohoto hřiště. LIDAR dokáže změřit vítr na celém hřišti v jediném okamžiku.“

To umožňuje vědcům získávat nové poznatky o větrných turbulencích, podle kterých pak mohou dále směřovat svůj výzkum a vývoj větrných turbín. Pokud je LIDAR zařízení umístěno na větrnou turbínu vybavenou pohyblivými klapkami, může je automaticky regulovat a tím snižovat opotřebení a extrémní výkyvy.

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *